NOKTALAMA İŞARETLERİNİN TARİHİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE HISTORY OF PUNCTUATION MARKS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

823-861

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1345

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışma noktalama işaretlerinin tarihini ele almaktadır. Batıda noktalama işaretlerinin tarihi üzerine yapılmış olan araştırmalar ile Türkçede noktalamayı ele alan çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, Osmanlı dönemi ve sonrasındaki çalışmalar ve imla kılavuzları taranarak noktalamanın Türkçedeki seyri de incelenmiştir. Çalışmada, noktalama işaretlerinin doğuşu ve ilk zamanlardaki kullanılış amaçlarına da yer verilmiştir.

Abstract (2. Language): 

This study, that is on the history of punctuation marks; is prepared basing on some researchs which about history of punctuation in the West, and about Turkish punctuation customs and also its first usages in Turkish. Besides, it investigates adventure of punctuation marks in Turkish by scanning style manuals and Works that were studied in Ottoman Turkish and after. This work, focused on that when/why the punctuation marks were created, and where were located in the texts, and also studied aims of usages in the past.

Key Words: 

Referanslar: 

ABİFARES Huda Simitshuijzen . Arabic Typography a comprehensive sourcebook. London: Al Saqi Books, 2001. ALTIKULAÇ, Tayyar. «Secâvendî, Muhammed b. Tayfûr.» TDV İslam Ansiklopedisi, 2009: 268-269. ASLAN, Üzeyir. «Osmanlı Şiirinde 'nokta'.» Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler içinde, yazan Emine Gürsoy-Naskali ve Erdal Şahin, 294-310. İstanbul: Picus Yayıncılık, 2008. ATASOY, Faysal Okan.

PDF Dosyası: