NOKTALAMA İŞARETLERİNİN TARİHİ

Article Title (2.Language): 

THE HISTORY OF PUNCTUATION MARKS

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2010

Volume: 

  • 5

Number: 

  • 2

Page Numbers: 

823-861

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1345

Abstract (Original): 

Bu çalışma noktalama işaretlerinin tarihini ele almaktadır. Batıda noktalama işaretlerinin tarihi üzerine yapılmış olan araştırmalar ile Türkçede noktalamayı ele alan çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, Osmanlı dönemi ve sonrasındaki çalışmalar ve imla kılavuzları taranarak noktalamanın Türkçedeki seyri de incelenmiştir. Çalışmada, noktalama işaretlerinin doğuşu ve ilk zamanlardaki kullanılış amaçlarına da yer verilmiştir.

Abstract (English): 

This study, that is on the history of punctuation marks; is prepared basing on some researchs which about history of punctuation in the West, and about Turkish punctuation customs and also its first usages in Turkish. Besides, it investigates adventure of punctuation marks in Turkish by scanning style manuals and Works that were studied in Ottoman Turkish and after. This work, focused on that when/why the punctuation marks were created, and where were located in the texts, and also studied aims of usages in the past.

Key Words (2. Language): 

References: 

ABİFARES Huda Simitshuijzen . Arabic Typography a comprehensive sourcebook. London: Al Saqi Books, 2001. ALTIKULAÇ, Tayyar. «Secâvendî, Muhammed b. Tayfûr.» TDV İslam Ansiklopedisi, 2009: 268-269. ASLAN, Üzeyir. «Osmanlı Şiirinde 'nokta'.» Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler içinde, yazan Emine Gürsoy-Naskali ve Erdal Şahin, 294-310. İstanbul: Picus Yayıncılık, 2008. ATASOY, Faysal Okan.

PDF File: