TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER

Article Title (2.Language): 

THE CENTER OF TEKE REGION SAMPLES FROM BURDUR’S FOLK CULTURE AND ITS MUSIC

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2009

Volume: 

  • 4

Number: 

  • 8

Page Numbers: 

1691-1733

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Original Keywords: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1016

Abstract (Original): 

Her kültürün bir kurallar ve değerler bütünü vardır. Bu ürünlerin oluşmasında ve şekillenmesinde şehrin tarihî ve kültürel mirasının önemi büyüktür. Bir şehrin kültür dokusunu anlayabilmek için önce halk kültürü araştırmalarına bakmak gerekir. Halk kültürü ürünleri, kendi kültürüyle yabancılaşmayı önler ve tarihsel gelişim sürecinde insanların sanatsal beğenisini belirleyen estetik anlayışını sergiler. Burdur, bir taraftan çevre kültürüne bir taraftan da Teke yöresi kültürüne sahip çıkmış ve bu iki ayrı kültürü zamanla birbirine kaynaştırmış, gelenekselleştirmiş bir ilimizdir. Bu yönüyle binlerce yıldır süregelen Türk kültür uzantılarını ve milli değerleri saklayan, yaşatan bir kültürel yapıya sahiptir. Bugün yaşamımızı sürdürmekten mutluluk duyduğumuz yer olması sebebiyle, sahip olduğumuz kültürel değerleri ortaya çıkarmak, çalışmamızın esas kaynağı olmuştur.

Abstract (English): 

Every culture has its own combination of rules and values. These rules and values are born of the history and cultural heritage of the place or city in which they originate. Therefore, to understand the cultural foundation of a city, it is important to review what is known of that city’s folk culture. Throughout history, the products of folk culture aid in its acceptance and the aesthetic qualities of these products encourage appreciation of the artistic abilities of that culture. Burdur is a city which maintains both natural beauty and the rich cultural history of the Teke Region, and Burdur has expertly managed to maintain both over the course of time. Burdur, at its heart, has a strong cultural identity which brings to life Turkish cultural expression and national values which are thousands of years old. The foundation of our research is based around the cultural values that we share, and in unveiling and analyzing these cultural values, we begin to understand why Burdur is such a vibrant and wonderful place in which we are happy to live.

Key Words (2. Language): 

References: 

BEDEL, Mehmet “Teke Yöresi nefesli Halk Çalgılarından Sipsi ve Kaval” I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur (I. Burdur Sempozyumu 16-9 Kasım 2005 Bildiriler C.2 Ağustos 2007, s.1230-1237). Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II, TDK Yay., Ankara, 2004. Burdur, Ġsmail Akgün Matbaası, Ġstanbul, 1955, s.69. Burdurlife, (2003), Burdur Belediyesi, Ak Ajans Basım Yayın Gazetecilik Ltd.ġti., Ġzmir.

PDF File: