KIBRIS AĞZI ÜZERİNE HAZIRLANAN SÖZLÜKLER VE BU SÖZLÜKLERDEKİ YÖNTEM SORUNLARI

Article Title (2.Language): 

ON THE TURKISH CYPRIOT DIALECTS DICTIONARIES AND PROBLEMS OF THIS GLOSSARY METHODS IN

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2009

Volume: 

  • 4

Number: 

  • 4

Page Numbers: 

481-504

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Öğretim Görevlisi

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.815

Abstract (Original): 

Bu çalışmada Kıbrıs Türk ağzı sözlükleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu sözlüklerdeki yöntem yanlışları belirlenmiştir.

Abstract (English): 

In this study, the Turkish Cypriot dialect dictionaries were introduced. Moreover, methods have been identified incorrectly.

Key Words (2. Language): 

References: 

AKSOY, Ömer Asım (1976), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, Ankara: TDK Yay. BOZ, Erdoğan (2006), “Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu” Türkçenin Çağdaş Sorunları, s. 1-44. DEMĠR ,Nurettin (1999), “Ağız Sözlükçülüğü” Kebikeç: s. 67-75. EREN, Hasan (1963), “Kıbrıs‟ta Türkler ve Türk Dili”, Onuncu Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 37-50.

PDF File: