KIBRIS AĞZI ÜZERİNE HAZIRLANAN SÖZLÜKLER VE BU SÖZLÜKLERDEKİ YÖNTEM SORUNLARI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

ON THE TURKISH CYPRIOT DIALECTS DICTIONARIES AND PROBLEMS OF THIS GLOSSARY METHODS IN

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 4

Sayı: 

  • 4

Sayfa Aralığı:: 

481-504

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretim Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.815

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada Kıbrıs Türk ağzı sözlükleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu sözlüklerdeki yöntem yanlışları belirlenmiştir.

Abstract (2. Language): 

In this study, the Turkish Cypriot dialect dictionaries were introduced. Moreover, methods have been identified incorrectly.

Key Words: 

Referanslar: 

AKSOY, Ömer Asım (1976), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, Ankara: TDK Yay. BOZ, Erdoğan (2006), “Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu” Türkçenin Çağdaş Sorunları, s. 1-44. DEMĠR ,Nurettin (1999), “Ağız Sözlükçülüğü” Kebikeç: s. 67-75. EREN, Hasan (1963), “Kıbrıs‟ta Türkler ve Türk Dili”, Onuncu Türk Dili Kurultayı Bildirileri, s. 37-50.

PDF Dosyası: