KAYSERİ DE ÜZÜM, BAĞ VB BAĞCILIK

Share
GRAPE, VINEYARD, VINECULTUR E IN KAYSERİ
Dergi Adı: 
Yayın Yılı: 
2008
Cilt: 
3
Sayı: 
5
Sayfa Aralığı:: 
712-720
Yayın Dili: 
Türkçe
Abstract (2. Language): 
Kayseri place s around the foot of Erciyes Mountain which has steppe climate, which is one of the middle anatolian cities. Through the history, it exposed plenty of outbreak sickness. Moreover, because of the deficiency of sewerage system arised the sickness of malaria at summer time. Thus, Kayseri natives moved to Ali mount and Erciyes Mountain because of having more plenty of air than town center. Through a summer season, They lived on there, where called 'Bağ' means vineyard. The moving of almost whole city, brings a lot of culture materials into life. Employing of grape growing was very famous occupation. There were different 33 sorts of grape.On this study we observed in order of words, idioms, concepts and traditions about grape and vineyard.
Özet (Orjinal Dil): 
Kayseri Erciyes Dağı eteklerinde, bozkır ikliminin hüküm sürdüğü bir Orta Anadolu şehridir. Tarihi boyunca pek çok salgın hastalığa maruz kaldığı gibi eskiden kanalizasyon teşkilatının olmaması nedeniyle yaz aylarında sıtma da sıkça görülürdü. Buna karşılık Kayseri'nin yerli halkı da daha havadar olan Erciyes ve Ali dağının eteklerindeki bağ evlerine göçer bütün yazı burada geçirirdi. Bütün şehrin göçmesi pek çok kültürel malzemeyi de hayatın içine sokmuştur özelikle üzüm yetiştiriciliği revaçtadır. 33 çeşit üzüm bulunmaktadır. Bu çalışmada Kayseri'deki üzüm ve bağcılıkla ilgili kelimeler deyimler kavramlar ve adetler sırasıyla incelenmektedir.
Referanslar: 

BAYRAKTAR Fatma Sibel, Kayseri Merkez İlçe Ağzı (Metin - Gramer - Sözlük), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2000.
BURAN Ahmet "Kayseri'de Halk Takvimi", Erciyes Yöresi 1. Folklor. Halk Edebiyatı ve Etnoğrafya Sempozyumu, Kayseri 1991

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com