OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNDE KÜLTÜR, DİN VE SİYASET İLİŞKİLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

CULTURE, RELIGION AND POLITICS IN CONTEXT OF OTTOMAN-TURKISH MODERNISATION MOVEMENT

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2008

Cilt: 

  • 3

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

354-369

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.302

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmamın amacı geç Osmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde geçirdiği toplum, siyaset, kültür ve din alanlarındaki modernleşme ve sosyal değişim deneyimi açıklamayı ve böylece Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecini anlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Türk modernleşme sürecinin karakteri ve dine bakışı, eğitim sisteminin sekülerleşmesi ve dönemin entellektüellerinin yenileşme ve yeniden örgütlenmeye bakışları açıklanmaya çalışılacaktır.

Abstract (2. Language): 

This paper aims to explain the late Ottoman experiences with modernisation and social changes in the fields of society, politics, culture and religion in Tanzimat and Meşrutiyet periods in order to understand the modernisation process of the Republik. In this context, it would be tried to analyse of the steps and character of Turkish modernisation movements, its approaches of religion, secularisation of educational system and the different wiev-points.

Key Words: 

Referanslar: 

ABİDULLAH Muhammed 1328 (1912). Islâh-i Medâris-i Kadime, İstanbul. ADANIR Fikret 1988. "Zum Geschichtsbild der nationalen Erziehung in der Türkei [Türkiyede Milli Eğitimin Tarih Anlayışı]", Internationale Schulbuchforschung 10, hrsg. von Ernst Hinrichs, s. 7-40. ADANIR Fikret 1997.

PDF Dosyası: