You are here

TEBRİZLİ AHMEDİ VE ESRAR-NAME İSİMLİ MESNEVİSİ

Share
AHMEDİ FROM TEBRİZ AND HİS MESNEVİ NAMED ESRAR-NAME
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
100-105

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Tebrizli Ahmedi XV. yy Akkoyunlular dönemi şairlerindendir. Bu makalede Ahmedi ve onun Esrar-name isimli eseri üzerine inceleme yapılacaktır.
Abstract (2. Language): 
Ahmedî from Tebriz was one of poets in Akkoyunlular period. In this article it will investigate on Ahmedi and his mesnevi named Esrar-name.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.116