TEBRİZLİ AHMEDİ VE ESRAR-NAME İSİMLİ MESNEVİSİ

Share
AHMEDİ FROM TEBRİZ AND HİS MESNEVİ NAMED ESRAR-NAME
DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.116
Dergi Adı: 
Yayın Yılı: 
2007
Cilt: 
2
Sayı: 
3
Sayfa Aralığı:: 
100-105
Yayın Dili: 
Türkçe
Abstract (2. Language): 
Ahmedî from Tebriz was one of poets in Akkoyunlular period. In this article it will investigate on Ahmedi and his mesnevi named Esrar-name.
Özet (Orjinal Dil): 
Tebrizli Ahmedi XV. yy Akkoyunlular dönemi şairlerindendir. Bu makalede Ahmedi ve onun Esrar-name isimli eseri üzerine inceleme yapılacaktır.