İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Etkinliklerinin İncelenmesi

Article Title (2.Language): 

Analysis of Activities in Elementary 6th, 7th and 8th Grade Science and Technology Textbooks

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2012

Volume: 

  • 2

Number: 

  • 2

Page Numbers: 

63-73

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Araştırma Görevlisi

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author E-mail: 

Author Name: 

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author E-mail: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ilköğretim 6, 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitaplarındaki etkinliklerin yapı ve içeriğinin incelenmesidir. Ayrıca öğrenme öğretme sürecinde kılavuz görevi gören bu etkinliklerde yazma aktivitelerine ne kadar yer verildiği araştırılmıştır. Fen ve Teknoloji ders kitapları, dökuman incelemesi yapılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen ilköğretim fen ve teknoloji ders kitaplarında yer alan etkinliklerde yazma etkinliklerine ve çeşitliliğine yeterince yer verilmediği ayrıca bütün sınıf düzeylerinde etkinliklerin büyük bir çoğunluğunun deney temelli olduğu, kitaplarda yer verilen yazma etkinliklerinin homojen olarak dağılmadığı tespit edilmiştir.

Abstract (English): 

The purpose of this study was to examine the structure and content of activities in 6th, 7th and 8th grade science and technology textbooks that was prepared by the Ministry of National Education. Also, number of writing activities which serve as a guide in the process of teaching and learning were analyzed. Document analysis method was used for evaluation of science and technology textbooks. The results indicate that laboratory experiments were the highest number of activities through all grades. Science and technology textbooks have not been the variety and sufficient levels of writing activities. Also, the writing activities did not distributed homogeneously on the textbooks.

Key Words (2. Language): 

References: 

Armstrong N.A., Wallace C. S. & Chang S.M. (2008). Learning from Writing in College Biology, Research Science Education, 38:483–499. Aydın, A. (2010). Kimya I Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (11), 207-224. Bakar, E., Keleş, Ö. ve Koçakoğlu, M.( 2009). Öğretmenlerin MEB 6.

PDF File: