AMERİKA KITASI'NIN KEŞFİ: KUZEY AMERİKA-ASYA BAĞLANTISI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Discovery of the Americas: NORTH AMERICA-ASIA CONNECTION

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 49

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

873-886

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amerika'nın bilinen kâşifi Kristof Kolomb'dur. Bununla beraber Amerika'nın sürekli olarak yeni bir kâşifi ortaya çıkmaktadır. Bu öncü keşiflerin Kuzey Amerika-Asya bağlantısı açısından incelenmesi başlıca iki yolun mevcudiyetini ortaya koymuştur: Bering Kara Köprüsü ve Aleut Adaları zinciri. Bu iki yol Asya halklarının Amerika'nın kuzeyine kadar uzanan göçünün izahında hareket edilen başlangıç noktalarıdır. Burada Amerika-Asya kültürlerindeki benzerliklerden hareket edilirken, bunların göç yoluyla yayıldığının savunulduğu difüzyonist yaklaşım esas alınmıştır.

Abstract (2. Language): 

Columbus's discovery was at first known discovery of America. But many other discoverers explored the continent of America. Bering Land Bridge and Aleut Islands crossroads were first main connection points from Asia to discover an unknown American continent. There are indistinguisable cuntural smilarities between North American and Asian civilizations and according to the diffusionists this cultural connection is not coincidental.

Referanslar: 

Adams, Robert McC, "Statement by the Secretary of the Smithsonian Institution," der. William W. Fitzhugh and Aron Crowell, Crossroads of Continents, Washington, D.C. Smithsonian Institution Press, 1988. Alkan, Ahmet Turan , Sıradışı Bir Jön Türk: Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları, 2.B., İstanbul, İletişim Yayınları, 1977.

PDF Dosyası: