You are here

İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNDE İRDELENMESİ GEREKLİ KİMİ KONULAR

Share
SOME TOPICS TO BE TAKEN UP IN STATISTICS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
137-150

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Hipotez testleri ve güven sınırları her düzeydeki İstatistik öğretiminde yadsınmaz bir öneme sahiptir. Buna rağmen Türkçe yazının hemen hemen tümünde hipotez testlerinin tek veya çift taraflı yapılmış olmasına bakılmaksızın, H0 reddi durumunda çift yönlü güven sınırları oluşturulmaktadır. Böylece yönün bilinmesinden ötürü kazanılmış bilgi kaybedilerek α ile alınan kararın sonucu (α / 2 ) ile uygulanmaktadır. İkinci bir olgu ise Türkçe yazında tek değişkenli dağılımlar için öngörü sınırlarına günümüze kadar hiç yer verilmemiş olmasıdır. Bundan ötürü adı geçen sınırlar tanıtılarak almaşık hesaplama yöntemleri açıklanmıştır.
Abstract (2. Language): 
This expository article discusses the elementary teaching of one-sided confidence intervals along with one and two sided prediction intervals. For being a complementary part of one-sided hypothesis test one-sided confidence intervals should be considered as an indispensable tool in Statistics. Despite this fact Turkish Statistics Literature has only focused on two-sided confidence intervals.On the other hand, prediction intervals for the univariate data have not been taken up to date. Basic Turkish Statistics textbooks invariably introduce the topic of prediction in the context of simple regression for the bivariate normal model.Adoption of the Hahn’s approach may give prediction the prominent position in basic statistical education that it deserves.

Keywords (Original Language):

AMS Codes:

REFERENCES

References: 

[1] Mc Lean Alan, “The Predictive Approach To Teaching Statistics”, Journal of Statistics
Education, Vol 8, No 5, 2000.
[2] Vardeman Stephen B., “What About the Other Intervals”, The American Statistician,
August 1992, 193.
[3] Wonnacott R., Wonnacott T., “Introductory Statistics”, John Wiley, New York, 1972,
210-211.
Siegel Andrew F., “Practical Business Statistics”, Irwin Mc Graw Hill, Chicago, 1990,
294-296.
[4] Siegel Andrew F., “Practical Business Statistics”, Irwin Mc Graw Hill, Chicago, 1990,
296.
[5] Işıkara Baki, “Regresyon Yöntemleri ve Sorunları”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Yayın
No 2100, 1975,45.
Ertek Tümay, “Ekonometriye Giriş”, O.D.T.Ü., Ankara, Yayın No: 22, 124, 1978,124.
[6] Hahn Gerald J., “Factors For Calculating Two-Sided Prediction Intervals for Samples
From A Normal Distribution”, Journal Of American Statistical Association, 878,
September 1969, 878.
[7] Whitemore G.A., “Prediction Limits for a Univariate Normal Observation”, The
American Statistician, 141-143, May 1986,141-143.
Patel J.K., “Prediction Intervals A Review Communications in Statistics- Theory And
Methods , 18, 2395-2465, 1989.2395-2365.
Scheuer E.M., “Let’s Teach More About Prediction”, Proceedings Of The Statistical
Education Section, American Statistical Association, 133-137,1990.133-137.
Vardeman, 193-197.
[8] Siegel Andrew F., “Practical Business Statistics”, Irwin Mc Graw Hill, Chicago, 1990,
297-299.
Steel Robert G. D., Torrie James H., Dickey David A.,” Principles and Procedures of
Statistics”, Mc Graw Hill, New York, 62 –65.
[9] Scheffe H., “A Method For Judging All Contrasts in The Analysis of Variance”,
Biometrika, 40, 1953, 87-104.
[10] Hahn Gerald J., “Factors For Calculating Two-Sided Prediction Intervals for Samples
From A Normal Distribution”, Journal Of American Statistical Association, 878,
September 1969, 879.
[11] Siegel Andrew F., “Practical Business Statistics”, Irwin Mc Graw Hill, Chicago, 1990,
298.
[12] Siegel Andrew F., “Practical Business Statistics”, Irwin Mc Graw Hill, Chicago, 1990,
339.
[13] Hahn Gerald J., “Factors For Calculating Two-Sided Prediction Intervals for Samples
From A Normal Distribution”, Journal Of American Statistical Association, 878,
September 1969, 879-880.
[14] Hahn Gerald J., “Additional Factors For Calculating Prediction Intervals For Samples
From A Normal Distribution”. Journal Of American Statistical Association, 1671,
December 1970.
[15] Preston Scott, “Teaching Prediction Intervals”, Journal Of Statistics Education, Vol 8, No
3, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com