İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNDE İRDELENMESİ GEREKLİ KİMİ KONULAR

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

SOME TOPICS TO BE TAKEN UP IN STATISTICS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 23

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

137-150

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

AMS Terimleri: 

Özet (Orjinal Dil): 

Hipotez testleri ve güven sınırları her düzeydeki İstatistik öğretiminde yadsınmaz bir öneme sahiptir. Buna rağmen Türkçe yazının hemen hemen tümünde hipotez testlerinin tek veya çift taraflı yapılmış olmasına bakılmaksızın, H0 reddi durumunda çift yönlü güven sınırları oluşturulmaktadır. Böylece yönün bilinmesinden ötürü kazanılmış bilgi kaybedilerek α ile alınan kararın sonucu (α / 2 ) ile uygulanmaktadır. İkinci bir olgu ise Türkçe yazında tek değişkenli dağılımlar için öngörü sınırlarına günümüze kadar hiç yer verilmemiş olmasıdır. Bundan ötürü adı geçen sınırlar tanıtılarak almaşık hesaplama yöntemleri açıklanmıştır.

Abstract (2. Language): 

This expository article discusses the elementary teaching of one-sided confidence intervals along with one and two sided prediction intervals. For being a complementary part of one-sided hypothesis test one-sided confidence intervals should be considered as an indispensable tool in Statistics. Despite this fact Turkish Statistics Literature has only focused on two-sided confidence intervals.On the other hand, prediction intervals for the univariate data have not been taken up to date. Basic Turkish Statistics textbooks invariably introduce the topic of prediction in the context of simple regression for the bivariate normal model.Adoption of the Hahn’s approach may give prediction the prominent position in basic statistical education that it deserves.

Key Words: 

Referanslar: 

[1] Mc Lean Alan, “The Predictive Approach To Teaching Statistics”, Journal of Statistics Education, Vol 8, No 5, 2000. [2] Vardeman Stephen B., “What About the Other Intervals”, The American Statistician, August 1992, 193. [3] Wonnacott R., Wonnacott T., “Introductory Statistics”, John Wiley, New York, 1972, 210-211. Siegel Andrew F., “Practical Business Statistics”, Irwin Mc Graw Hill, Chicago, 1990, 294-296.

PDF Dosyası: