GÜNÜMÜZ GÜRCÜ BASININDA BAKÜ – TİFLİS – KARS DEMİRYOLU İNŞAATI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

MODERN GEORGIAN PRESS ON THE CONSTRUCTION OF THE RAILWAY BAKU – TBILISI – KARS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 12

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

191-196

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Günümüz Gürcü basınında Bakü, Tiflis, Kars demiryolu insaatı önemli ölçüde yer almaktadır. Makalede BTK demiryolu hakkında ABD ve Ermenistan’ın pozisyonu; Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan tarafından imzalanan ortak deklarasyona göre petrol, doğalgaz borusu ve demiryolu gibi çok önemli olan bölgesel projeleri gerçeklestirilmesi ve her üç ülkenin ”uzun vadeli” isbirliğine basladıkları anlatılmıstır.

Abstract (2. Language): 

In the modern Georgian press due attention is paid to the construction of the railway Baku-Tbilisi-Kars. In the article the attitude of The USA and Armenia towards this project is considered, and also, within the bounds of the signed agreement longterm cooperation between Georgia, Turkey and Azerbaijan when implementing such regional projects as the construction of oil and gas pipe-lines and the railway.

Key Words: 

Referanslar: 

MATSABERİDZE Malkhaz: (2007). BTK Demiryolu Gerçeklesiyor, “Biznesi da Menecmenti” Dergisi, 1(13), s. 27-28. EKİZASVİLİ Ada: (2009).

PDF Dosyası: