You are here

GÜNÜMÜZ GÜRCÜ BASININDA BAKÜ – TİFLİS – KARS DEMİRYOLU İNŞAATI

Share
MODERN GEORGIAN PRESS ON THE CONSTRUCTION OF THE RAILWAY BAKU – TBILISI – KARS
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
191-196

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Günümüz Gürcü basınında Bakü, Tiflis, Kars demiryolu insaatı önemli ölçüde yer almaktadır. Makalede BTK demiryolu hakkında ABD ve Ermenistan’ın pozisyonu; Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan tarafından imzalanan ortak deklarasyona göre petrol, doğalgaz borusu ve demiryolu gibi çok önemli olan bölgesel projeleri gerçeklestirilmesi ve her üç ülkenin ”uzun vadeli” isbirliğine basladıkları anlatılmıstır.
Abstract (2. Language): 
In the modern Georgian press due attention is paid to the construction of the railway Baku-Tbilisi-Kars. In the article the attitude of The USA and Armenia towards this project is considered, and also, within the bounds of the signed agreement longterm cooperation between Georgia, Turkey and Azerbaijan when implementing such regional projects as the construction of oil and gas pipe-lines and the railway.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

MATSABERİDZE Malkhaz: (2007). BTK Demiryolu Gerçeklesiyor, “Biznesi
da Menecmenti” Dergisi, 1(13), s. 27-28.
EKİZASVİLİ Ada: (2009). Düzeltir mi Karabağ’ın Problemini Gümrü-Kars
Demiryol Projesi, “Bankebi Da Pinansebi” Gazetesi, 21 Nisan,.
Bakü’de BDT Projesini Görüstüler, “Sivil Georgia” Gazetesi, 26 Aralık, 2006.
Demiryolun Kartsakhi Bölgesinde Çalısmalar Yine De Durdurulmustur,
“Samkhretis Karibçe” Gazetesi, 22 Kasım, 2010.
Hakların Çiğnemesi Mi Kanunun Bilinmemesi, “Samkhretis Karibçe” Gazetesi,
25 ekim, 2010.
BAKRADZE Eka: (2011). BTK Gürcüler Đçin Çok Pahalandı, “7 Akhali Dğe”
Gazetesi, 29 Haziran.
KHARAZİSVİLİ Maka: (2010). BTK Đki Yıl Süre İle Mi Uzun Vade Ertelendi,
“Rezonansi” Gazetesi, 15 Ekim.
BTK Gürcistan Kısmı Đçin Azerbaycan Ek Finanslar Ayırabilir, “24 Saati”
Gazetesi, 30 Eylül, 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com