BİR BOYUTLU MODELLER İÇİN ZEMİN BÜYÜTMESİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

INVESTIGATION OF PARAMETERS AFFECTING THE SOIL AMPLIFICATION FOR 1-D MODELS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2004

Cilt: 

  • 17

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

47-56

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Yumuşak zeminlerin deprem dalgalarını sert zeminlere göre önemli derecede büyüttüğü ve meydana gelen hasarda büyük paya sahip olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Herhangi bir yerdeki zemin etkisinin bilinmesi, bu yerlerde depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilmesi açısından önemlidir. Zemin transfer fonksiyonlarının teorik olarak hesaplanması, deprem olmasını beklemeden gerekli sonuçların elde edilmesine olanak sağlar. Bu çalışmada, zemin transfer fonksiyonlarının özellikleri, farklı parametrelere bağlı olarak bir boyutlu modeller kullanılarak teorik hesaplamalar ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda ana kaya derinliğinin ve S-dalga hızının, zemin hakim periyodu ve en yüksek büyütme açısından büyük önemi olduğu vurgulanmıştır. Ana kaya derinliği bilinmeden hesaplanabilecek zemin hakim periyotlarının hatalı olabileceği ortaya konmuştur. Zemin tabakalarının özellikleri, ana kayadan gelen deprem dalgalarının hangi frekans aralığının ne şekilde değiştirileceğini belirlemektedir. Bu değişim, bazen yüksek frekanslarda yüksek büyütmeler şeklinde görülse de, mühendislik yapıları için çok önemli olmayabilir. Asıl önemli olan, mühendislik yapılarının sahip olduğu hakim titreşim frekanslarına yakın frekanslardaki deprem dalga genliklerinin, zemin tabakaları tarafından büyütülmesidir.

Abstract (2. Language): 

It has been well established that soft soil significantly amplifies earthquake waves relative to stiff or hard soils and plays an important role in damage occurred during large earthquakes. The knowledge of site effect is important to build earthquake- resistant structures. Numerical techniques for the site effect make estimates possible without the need for an earthquake to occur. In this study, properties of the soil transfer function have been investigated for the different parameters, for example depths and S-wave velocities of soil layers, by using 1-D modeling method. As a result, it has been emphasized that depth of bedrock and S-wave velocity are very important for the fundamental soil period and maximum soil amplification. Physical properties of soil layers determine the frequency interval of earthquake waves that will be amplified by soil layers. If the amplification is at high frequencies, this may not be important for most of the engineering structures. However, the amplification is very important for the cases in which the fundamental frequency of soil is very close to that of the engineering structures.

Key Words: 

Referanslar: 

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1998, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,A nkara. Aki, K. and Richards, P.G., 1980, Quantitative Seismology, W.H. Freeman and Co., San Francisco, California, Vol.

PDF Dosyası: