MUTLULUK EKONOMİSİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

HAPPINESS ECONOMICS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Sayı: 

  • 39

Sayfa Aralığı:: 

115-134

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

JEL Terimleri: 

Özet (Orjinal Dil): 

Uluslararası literatürde giderek daha fazla tartışılmaya başlanan mutluluk temalı araştırmalar, birçok bilim dalının ilgi alanındadır. Son dönemde iktisat biliminin de ilgi alanına giren mutluluk kavramı ve mutluluk ölçümleri, özellikle kamu ekonomisi ve hükümet politikaları ile yakından ilgilidir. Bu alanlarda alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların daha etkin sonuçlara ulaşabilmesi için, bireyleri mutlu ve memnun eden değerlerin tespiti oldukça önem taşımaktadır. Dolayısıyla mutluluk ekonomisinin araştırılması ve bireylerin mutluluk/memnuniyet düzeyinin ölçülmesi kamu politikalarının ne şekilde ve nasıl yapılacağını belirleyebilecek ana faktörlerdendir. Bu çalışmada mutluluk ekonomisi ve mutluluk ölçümleri hakkında özet bir literatür sunularak, konunun önemine dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

Abstract (2. Language): 

Lots of disciplines are interested in the researches about happiness which have started to be discussed in international literature. Recently, economics has been interested in happiness conception and measurements which relate to especially public economy and government policy. Assessment of values which make people happy and pleased is very important for coming to effective conclusions end of taking decisions and making practices about these fields. So, to research happiness economy and measure people's level of happiness/pleased are main factor to determine how the public policies will be made. In this study, it will be paid attention to the subject by providing a summary literature with regard to happiness economy and its measurements.

Key Words: 

Referanslar: 

Bentham, J.; (1996) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Ed. F. Rosen, Oxford University Press. Chow, H.P.H. (2005), "Life Satisfaction among University Students in a Canadian Prairie City: A Multivariate Analysis", Social Indicators Research, 70, 139-150. Copleston, F.; (2000) Yararcılık ve Pragmatizm, Felsefe Tarihi - Çağdaş Felsefe, Cilt 8, Bölüm a, İdea Yayınevi, İstanbul. Diener, E.F.

PDF Dosyası: