2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK İSTİKRAR ARAYIŞLARI

Article Title (2.Language): 

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2006

Volume: 

  • 49

Number: 

  • 1

Page Numbers: 

101-122

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Yardımcı Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

2000'li yılların başında Türkiye, IMF'nin desteklediği program yürürlükteyken, ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'de, Kasım 2000 krizi, ardından IMF'nin ek önlemlerine ragmen, Şubat 2001 krizi yaşanmış ve sonrasında IMF ile stand-by anlaşması yapılmıştır. Kasım krizinde, IMF'nin tedirginliği ve zamanında müdahale etmemesi eleştirilmiştir. Türkiye'de uygulamaya konulan IMF önlemleri sonucunda, 2004 yılı sonu itibarıyla kronik enflasyon süreci kırılmış, yüksek büyüme ve ihracat rakamlarına ulaşılmış olsa da büyüme istihdama yansımamıştır. Ekonomideki kırılgan yapı da henüz tamamen ortadan kaldırılamamıştır. IMF ile imzalanan 3 yıllık (Mayıs 2005-Mayıs 2008) yeni stand-by anlaşması, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

Abstract (English): 

In the beginning of 2000s. while the IMF supported program is in force, Turkey encountered economic crisis. After November 2000 crisis, despite IMF's additional measures, February 2001 crisis come into being and afterwards a stand by agreement was signed between IMF and Turkey. During November crisis IMF's hesitation and not intervening in time is criticized. As a result of IMF's measures applied in Turkey, the chronic inflation process was ceased and high rates of growth and export were reached by the end of the 2004 -year. Yet, all of these didn't extrapolate on employment. The fragile structure of the economy also was not overcome. The 3- year (May 2Ö05 - May 2008) stand by agreement has put this situation under the spot.

Key Words (2. Language): 

References: 

Boratav, Korkut (2004).

PDF File: