SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇ DÜZEYİ: TEORİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Sustainability of Debt: Theory and The Behavior of Turkey Debt

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 48

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

39-49

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada, borçların sürdürülebilirliği dönemler arası bütçe kısıtı dikkate alınarak araştırılmıştır. Yapılan eşbütünleşme analizi ile kamu harcamaları ile vergi gelirleri arasında uzun dönemde bir ilişki bulunmuş, ancak kamu harcamalarının vergi gelirlerinden daha hızlı artması nedeniyle maliye politikalarında değişiklik yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Abstract (2. Language): 

The sustainability of government debt is examined in this paper by testing for cointegration of government spending and tax revenue. Tests show that, recent spending and taxing policies of the government ensure the weak government’s intertemporal budget constraint. But because of government spending is growing more rapidly than government revenue, it needs to change the fiscal policies.

Referanslar: 

Abel, A., G. Mankiw, L.Summers, R. Zeckhauser (1989): “Assessing Dynamic Efficiency: Theory and Evidence”, Review of Economic Studies 56, 1-20. Ahmet, S. ve J. Rogers (1995): “Government Budget Deficits and Trade Deficits. Are Present Value Constraints Satisfied in Long-term Data?”, Journal of Monetary Economics 36, 351-374. Akçay, C, Alper, E ve Özmucur, S.

PDF Dosyası: