POLİS-HALK İLİŞKİLERİ

Article Title (2.Language): 

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 1988-1990

Volume: 

  • 53

Number: 

  • 1-4

Page Numbers: 

91-100

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Yardımcı Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Abstract (Original): 

Polis konusu son 15 yıldır özellikle Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde çok üzerinde durulan bir konudur. Polis batı demokrasilerinde her yönü ile özellikle polis-halk ilişkileri ve polis fonksiyonları ve insan haklan açısından incelenmektedir. Her ülkede düzenin ve barışın korunması en önemli devlet fonksiyonlarından biridir. Bunu yapan örgüt yani polis ise evrensel nitelikte bazı özellikler göstermektedir. Araştırma ve incelemeler göstermektedir ki, polis çok belirgin bir alt-külıüre sahip bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanımlanan ve korunan hak ve hürriyetlerin var olabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için uygun bir ortamın bulunması, öncelikle gerekmektedir. Bu ise düzenli, güvenlik ve barış içinde bir toplumla mümkün olur. Bu ortamı devlet, polis örgütü ile sağlar. Gerçekten de her suç işlendiğinde insan haklarına bir tecavüz söz konusudur. Polis ise demokratik usuller çerçevesinde, kanunları uygularken, insan haklarını korumakta ve verilen zarara çare bulmaya çalışmaktadır. Gerçekten de polis, bir ülkedeki düzeni sağlar ve korur, bu düzen bozulduğunda onu geri getirir. Polis bunu yaparken zaman zaman kişi hak ve hürriyetlerine bazı sınırlamalar getirmek zorundadır. Polis düzeni korurken emir ve yasaklara uyulmasını izler ve sağlar, düzen bozulduğunda ise bunu bozucu nitelikteki durum ve eylemleri önler, engeller ve kaldırır.

PDF File: