OTOİMMUN OLAYLARIN BİRLİKTELİĞİNE BİR ÖRNEK: CROHN HASTALIĞI VE FULMİNAN ROZASEA

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

ONE PARADIGM TO CO-OCCURENCE OF AUTOIMMUNE DISEASES; FULMINANT ROZACEA AND INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 75

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

10-11

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Üniversite Dışı Kurum Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Crohn hastalarının 25%’inde bağırsak dışı tutulum görülebilir. Literatürde Crohn hastalığı ile ilişkili rozacea fulminans ve bunun tedavisine ilişkin data yetersizdir. Rosacea fulminans lokal ve sistemik tedavilere dirençli otoimmun nedenlere bağlı olduğu düşünülen yüz dermatozudur. Bu çalışmada lokal tedavilere yanıtsız olup, sistemik steroid tedavisi sonrasında fulminan rozacea lezyonlarında gerileme olduğunu gözlemlediğimiz kolonik tutulumlu bir Crohn hastasını klinisyenlerin dikkatine sunmak istedik.

Abstract (2. Language): 

Inflammatory bowel disease is one the important diseases of intestinal system with high morbidity and mortality rates. Crohn’s disease also known as a regional enteritis can exhibit of extraintestinal system in one four of these patients. Fulminant rosacea is an autoimmune otoimmun disorder of the cutaneous system. Data regarding fulminant rosacea with Crohn’s disease and treatment approach were insufficient. We report a case presented with otoimmun cutaneous involvement and Crohn’s disease.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Veloso FT, Carvalho J, Magro F. Immune-related systemic manifestations of inflammatory bowel disease: A prospective study of 792 patients. J Clin Gastroenterol 23:29, 1996. 2. Baumgart DC, Sandborn WJ. "Inflammatory bowel disease: clinical aspects and established and evolving therapies”. The Lancet 369 (9573): 1641–1657, 2007. 3. Danzi JT: Extraintestinal manifestations of idiopathic inflammatory bowel disease.

PDF Dosyası: