Penil arteryel kan akım hızı değerlendirmesinde penil kan akım indeksi (PBFI)

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

PENILE BLOOD FLOW INDEX (PBFI): A PARAMETER FOR THE EVALUATION OF TOTAL PENILE ARTERIAL FLOW

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1999

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

80-83

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Renkli dupleks Doppler ultrasonografi ile yapılan penil arteriyel kan akımı çalışmalarının sonuçlarını açıklayabilecek tek bir parametre geliştirmekti. Materyal ve Metod: Ortalama yaş 47 olan (19-75 SD 13.71), 124 empotan hasta araştırıldı. Doppler ultrasonografi kullanılarak kavernosal arter çapları ölçüldü. Peak sistolik akım hızları (PSV) değerlendirildi. Başlangıç ultrasonografisinden sonra korpus kavernozum içerisine papaverine-HCl enjekte edildi. Bu işlemden sonra kavernozal arter çapları, PSV ve end diastolik akım hızları ölçüldü. Bu ölçümlerden sonra penil blood flow indeks (PBFI) hesaplandı. Lineer diskriminasyon, korelasyon koefisenti ve Student-t testleri kullanılarak istatistik analiz uygulandı. Sonuçlar: Doppler ultrasonografi parametrelerine göre 124 hastanın 44'ü arteriyojenik, 80i ise nonarter yojen k empotans olarak sınıflandırıldı. PBFI ç n tarama test uygulandı ve PBFI değer >210 olanlar normal arteriyel kanlanma, PBFI değeri ? 210 olanlar arteriyel yetmezlik olarak saptandı. PBFI değerlerine göre 40 hasta arteriyojenik empotans olarak yorumlandı.Arteriyojenik empotans olgularında PBFI değeri 177.11 ± 33.65, nonarteriojenik empotans olgularında 287 ± 45.84 bulundu (p?0.01). Arteriojenik empotans tanısında PBFI'in sensitivitesi % 88.5, spesivitesi % 98.4 olarak saptandı. Yorum: Arteriyel çap artımı ve PSV empotansda arteriyel yetmezlik tanısı için kullanılmaktadır.Kavernozal arterlerdeki akım hızı ve arter dilatasyonunu bir tek parametrede birleştiren PBFI'in penil arterlerin fonksiyonel değerlendirmesinde büyük yarar sağlayacağını söyleyeb l r z.

Abstract (2. Language): 

ective: Our objective was to develop a single parameter that will adequately express the Di". Mıjrat BAŞAR * * results of color duplex Doppler ultrasonography penile arterial blood flow studies. Dr. Ahmet SIĞIRCI * Material and methods: We have studied 124 impotent patients with a mean age of 47 years (19-75, SD 13.71). Diameters of cavernosal arteries were measured using duplex Doppler ultrasound. Peak systolic velocities (PSV) were also evaluated. After the initial ultrasound, papaverine-HCl was injected into the corpora cavernosa. The arterial diameters of both cavernosal arteries, PSV and end diastolic velocity (EDV) of cavernosal arteries were measured again. Following these measurements, Penile blood flow index (PBFI) was calculated. Statistical analysis using linear discrimination, correlation coefficients and Student-t test was performed. Results: According to Doppler ultrasonographic parameters, 44 out of 124 patients were classified as arteriogenic impotent and 80 as non-impotent. Screening tests were performed for PBFI and values which were greater than 210 were accepted as normal arterial vascularity and values less than 210 were accepted as arterial failure (p?0.01). According to the PBFI, 40 patients were classified as arteriogenic impotence. In arteriogenic patients, PBFI was found as 177.11 " 33.65. and in non-arteriogenic patients was found as 287.12 " 45.84. Statistically analysis was found significantly different (Student-t, p?0.01). In the diagnosis of arteriogenic impotence, it was seen that PBFI had 88.5 % sensitivity and 98.4 % specif city. Conclusion: The increase of arterial diameter and PSV can be used for the evaluation of arterial insufficiency. PBFI is a single parameter that incorporates velocity and arterial dilatation of both cavernous arteries. Finally, we can easily say that penile blood flow index may be made great use of this functional study of the penile arteries.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Zorgn iott i AW, Li zza E.F. D i agnosi s and Management of Impotence. B.C. Decker Incorporated, Ph iladelph i a, Pennsylvan i a, 1991. 2. Lewi s RW. Venous surgery for i mpotence. Urol Cl in N Am 1988;15:115-21. 3. Lue TF. Physi ology of Erecti on and Patophys iology of i mpotence. Camphell's Textbook of Urology W.B. Saunders Company Harcourt Brace Javanovi ch Inc. 1992;1:709-28. 4. Krysi ewicz S, Mell i nger BC.

PDF Dosyası: