MALATYA MERKEZ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET, YAŞ VE BOYA GÖRE EKSTREMİTE UZUNLUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Article Title (2.Language): 

Comparison of extremity lengths with sex, age and height, of primary school children in Malatya

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 1998

Volume: 

  • 5

Number: 

  • 4

Page Numbers: 

229-233

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Araştırma Görevlisi

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Ekstremiteler insan vücudunda devamlı hareket eden ve bir çok görevi üstlenen organlardır. Vücudun bu bölümlerinin büyümesinde diğer bölümlerde olduğu gibi ırk, cinsiyet ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkileri vardır. Bu çalışmada; fiziki antropolojinin kullandığı sabit antropolojik noktaların ölçülmesi yöntemi kullanılarak, 7-11 yaş grubunda, 432si kız, 4687 erkek olmak üzere 900 kişi üzerinde çalışıldı. Üst ekstremite uzunlukları karşılaştırıldığında 7, 8, 10 ve 11 yaş grubunda ki kız ve erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Dokuz yaş grubunda erkeklerin üst ektremiteleri daha uzundu (p<0.05). Bütün yaş ve cinsiyet grubu deneklerde alt ekstremite uzunluğu yaşa bağlı olarak düzenli bir artış gösteriyordu. Kol, ön kol ve el uzunlukları cinsiyetlere göre karşılaştırıldığında 8 yaş grubu öğrenciler de önkol uzunluğu, 9 yaş grubu öğrenciler de ise kol uzunluğun daha fazla olduğu görüldü. Kızlarla erkekler arasında büyüme oranları açısından bireysel farklılıkların olduğu görüldü.

Abstract (English): 

The extremities are the organs of the human body which posses a number of functions and provide movement. The growth of these parts of body like the other parts of the body depends on the race, sex and socio-economic factors. In this study, the same basic antropologic regions of the human body were measured in 432 girls and 468 boys aging between 7 to 11 years. There was no statistical differences between boys and girls in the length of the upper extremities at the ages of 7, 8, 10 and 11 years. However, a slight difference was observed(p<0.05) at the age of 9 years (p<0.05). The lower extremities show a regular increase with age in both sexes. When the lengths of arm, forearm and hand were compared according to sexes, it has been observed that, at 8 age group students, t he length of forearm, and at 9 age group students the length of arm is /anger. Individual differences were observed between boys and girls in terms of growth rates.

Key Words (2. Language): 

References: 

1.
Vasa
f HB. Çocuk ve gençlik psikolojisi. Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1975.
2.
Neyz
i O. Pediatrik Endokrinoloji Eğitim Semineri II. 13-14 Nisan Ankara 1995.
3.
Kahrama
n G. Yetişkin türk kadın ve erkeklerinde üst ekstremite ölçümleri ve oranları (Uzmanlık Tezi), İst.Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı. İstanbul. 1988.
4.
Müftüoğl

PDF File: