Kanserli Hastaların Tamamlayıcı Tıp Uygulama Durumu ve Psikolojik Destek/Rahatlama İçin Başvurdukları Yöntemler

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Application of Complementary Medicine Methods Applied for Psychological Support and Relaxation in Cancer Patients

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 18

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

1-8

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Bu çalışmada; kanserli hastalarda tamamlayıcı tıp yöntemlerini kullanma durumunun ve psikolojik destek/rahatlama için başvurdukları yöntemlerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, 16-77 yaşları arasında 60 (35 erkek, 25 kadın) kanser hastasıyla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin almış oldukları kanser tanı tiplerine göre dağılımı incelendiğinde; erkek hastalarda en fazla akciğer kanseri, kadın hastalarda ise en fazla meme kanseri görülmüştür. Araştırmaya katılan hastaların %61.7’sinin tamamlayıcı tıp yöntemlerine başvurduğu bulunmuştur. Hastaların, tamamlayıcı biyolojik temelli ürünler arasında yer alan sarımsağı %83.3’ü, soğanı %91.7’si, brokoliyi %38.3’ü, kırmızı lahanayı %56.7’si, kefiri %8.3’ü, yeşil çayı %26.7’si, nar suyunu %28.3’ü, balık yağını %10.0’ı, keten tohumunu %6.7’si, zencefili %11.7’si, çörek otunu %23.3’ü, ısırganı %36.7’si, arı polenini %8.3’ü kullanmıştır. Sonuç: Bazı tamamlayıcı tıp tedavileri konvansiyonel tedavilerin etkinliğini azaltabilir, ilaçlarla etkileşime girerek ciddi ve yaşamı tehdit edici yan etkilere neden olabilir. Tamamlayıcı tıp tedavi yöntemleri içerisinde sıklıkla biyolojik temelli tedaviler (besin, bitki, vitamin) kullanılmaktadır. Buna ek olarak, bazı hastaların psikolojik destek almak ve rahatlamak amacıyla dua, müzik ve masaj gibi yöntemlerden yararlandıkları da görülmektedir.

Abstract (2. Language): 

Background: The purpose of the study was to determine the application of complementary medicine and psychological support and relaxation methods in cancer patients. Methods: The study was carried out on 60 cancer (35 men, 25 women) patients between the ages of 16-77 years using a “face to face interview technique”. Results: The most common cancer type was found as lung cancer among men and breast cancer among women related to the type of cancer diagnosis. The 61.7% of patients applied complementary medicine methods. Garlic was seen as one of the complementary bio-based products and it was used by 83.3% of the patients. This rate was 91.7% for onion, 38.3% for broccoli, 56.7% for red cabbage, 8.3% for kefir, 26.7% for green tea, 28.3% for pomegranate juice, 10.0% for fish oil, 6.7% for flax seed, 11.7% for ginger, 23.3% for black seed, 36.7% for nettle and 8.3% for bee polen. Conclusion: Some complementary therapies either may decrease the effectiveness of conventional medical treatment or may interact with drugs. It has been found that patients applied complementary medicine methods have preferred herbal treatment commonly. Furthermore, some of the patients have applied prayer, music, and massage for psychological support and relaxation.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Altun R, Ozden A. [Complementary and alternative medicine]. Guncel Gastroenterology 2004; 8(3):231-5. 2. Brown J, Byers T, Thompson K, et al. Nutrition during and after cancer treatment: a guide for informed choices by cancer survivors. Cancer J Clin 2001;51:153-81. 3. Conklin KA. Cancer chemotherapy and antioxidants. American Society for Nutritional Sciences. J Nutr 2004;134:3201-4. 4. Diehl V.

PDF Dosyası: