YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI: WEBER BÜROKRASİSİNİN SONU MU?

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Is New Public Management Approach the end of Weberian Bureaucracy?

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

93-108

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Yeni kamu yönetimi anlayışının gelişimiyle birlikte, katı ve çözüm odaklı olmayan bürokrasi sıklıkla eleştiri almaya başlamıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, temelde bürokrasinin olumsuz yanlarının giderilmesi yönündeki önerilerle oluşturulmuştur. Bürokrasi denildiğinde en çok anılan isim ise Max Weber*dir. Weber bürokrasiyi tanımlamaya çalışmak yerine onu niteleyen en etkin isim olduğu için, onun bürokrasi çözümlemesi pek çok eleştiri almaktadır. Sert eleştirilerin altında yatan nedir? 20. yüzyıl'ın hantal kamu bürokrasisinin sebebi, Weber bürokrasisi midir? Yoksa Weber bürokrasisi bilgi toplumuna en uygun (optimum) düzeyde hizmet sunumunu sağlayan iyi bir model midir? Weber bürokrasisinin yeri sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde mi kalmıştır? Oysa Weber'in modeli kendi zamanının ve sonrası bir toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir model olarak da tanımlamak da mümkündür. Weber bürokrasisinin en etkin işleyeceği egemenlik tipi "yasal-akılcı" tiptir. Bu tip toplumlar arasında yaygınlaşmışken WeberHn çağın gerisinde kaldığını düşünmek mümkün müdür? Hatta yeni kamu yönetimi anlayışını benimseyen çevrelerce geniş şekilde, hızla kabul gören e-devlet uygulamalarıyla, Weber bürokrasisinin çarkları daha da hızlı dönecektir

Abstract (2. Language): 

Bureaucracy, as a solid, unresponsive structure, is often criticized by emerging of the new public management approach which has been specifically designed by recommendations to eliminate negative effects of bureaucracy. As one of the most influential names in bureaucracy studies, Max Weber outlined the key characteristics ofbureaucracy however, Weberian bureaucracy is still subject to criticism. What underlies the fierce criticism? Is Weberian bureaucracy the cause of government bureaucracy's unresponsiveness in the 20th Century? Is Weberian bureaucracy rather a good, optimum level service provision model for the information society? Has Weberian bureaucracy's place remained in the transitionfrom the industrial society to the information society? In fact, Weber's model is also identified to meet to the society's needs of his time and beyond. Weberian bureaucracy works best in rational-legal authority. While the legal-rational authority type is well adapted across the nations, is it possible to consider that Weberian bureaucracy is fossilized? In fact, the toothed wheels of the Weberian bureaucracy will even speed up thanks to e-Government applications and services that have accepted rapidly and widely by the new management approach supporters

Key Words: 

Referanslar: 

ABADAN, Nermin. (1959),BMrofero5t, AÜSBF Yayını, Ankara. ALBROW, Martin. (1970),B«rea«cracy,Pall Mall, London. BAYRAMOGLU, Sonay.

PDF Dosyası: