ALMANCA YAZINSAL KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2008

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

59-77

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Almanca okuma becerisinin daha etkin gelişebilmesinde önemli bir role sahip olan Almanca yazınsal kitap okuma etkinlikleri, uygulamada çok fazla zaman aldığı için problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu çalışmada bu tür problemleri azaltmak için bir uygulama modeli sunulmaktadır. Uygulanan model çalışmasının etkililiği öğrenci görüşleri ile değerlendirilmektedir. Araştırma Trakya Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi Anabilim dalında 2006/2007 eğitim öğretim yılı I. Dönem Lisans düzeyinde öğrenim gören 31 öğrenci ile yapılmıştır. Okuma Becerileri I dersinde öğrenciler 8 hafta boyunca 41 tane Almanca yazın kitabını dönüşümlü olarak okumuştur. Yapılan araştırmanın neticesinde, Alman Dili Eğitimi 1. sınıf öğrencileri bu tür bir uygulama sonucunda yazın kitaplarını okumaya yönelik olumlu tutum göstermişlerdir. Almanca yazın kitapları öğrencilerin okuma-anlama edimlerini, dil düzeylerini, kültürel donanımlarını, okur kimliklerini, farklı metin türlerine yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Abstract (2. Language): 

German literary books which are assumed to be effective on the development of the reading skills of foreign language learners may cause some problems in application. The most significant one is the time spent for reading such books. Therefore, in this study, an application model which will eliminate such problems is being offered. Student views on the efficiency of the model comprise the data of the study. This research was conducted by the participation of first year students of German Language Teaching Department at Trakya University in 2006-2007 academic year. For 8 weeks, 41 literary books in German language were read by the subject group students. The findings indicate that the students have developed positive attitudes towards reading literary texts as a result of the method applied in the reading courses. It can be concluded that reading German literary books had positive effects on students’ reading comprehension, language competence, cultural awareness, reader identity and their approaches to different text types.

Key Words: 

Referanslar: 

Asutay, H. (2000). Yazın Eğitimi-Çocuk ve Gençlik Yazının Eğitimdeki İşlevi, Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1/1, Edirne: Trakya Üniversitesi, 95-102. Bechtel, C. & Simson, E. (1993). Lesen und Verstehen. Analyse von Sachtexten. Studienreihe Deutsch als Fremdsprache 3 [Reading and Comprehension. Analysis of Functional Texts. Teaching German as foreign language 3], D. Eggers, (Ed), Ismaning: Hueber. Boschma, N. & van Eunen, K. (1987).

PDF Dosyası: