Memede yaygın atipik hipersekretuvar hiperplazi ve fokal karsinoma in-situ: olgu sunumu

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Widespread atypical hypersecretory hyperplasia and focal carcinoma in-situ in breast: report of a case

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 49

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

110-113

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Memenin hipersekretuvar lezyonlarına nadiren rastlanmaktadır. Her iki memede ele gelen kitlesi olan 44 yaşındaki kadın hastaya eksizyonel biyopsi uygulanmış ve biyopsi materyalinin hipersekretuvar hiperplaziden karsinoma in-situ'ya kadar, tüm morfolojik bulguları içerdiği gözlenmiştir. Bu yazıda yaygın atipik hipersekretuvar hiperplazi ve fokal karsinoma insitu'su olan bir olgu sunulmuş olup, memenin az görülen hipersekretuvar lezyonları tartışılmıştır.

Abstract (2. Language): 

Hypersecretory lesions of breast are rarely seen. Excisional biopsy was performed in a 44-year-old woman who had bilateral palpable masses, and the biopsy material demonstrated all morphologic findings from hypersecretory hyperplasia to carcinoma in-situ. A case with diffuse atypical hypersecretory hyperplasia and focal carcinoma in-situ is presented and hypersecretory lesions of breast are discussed in the present article.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Rosen PP, Scott M. Cystic hypersecretory duct carcinoma of the breast. Am J Surg Pathol 1984; 8: 31-41. 2. Guerry P, Erlandson RA, Rosen PP. Cystic hypersecretory hyperplasia and cystic hypersecretory duct carcinoma of the breast. Pathology, therapy and follow-up of 39 patients. Cancer 1988; 61: 1611-1620. 3. Colandrea JM, Shmookler BM, O'Dowd GJ, Cohen, MH. Cystic hypersecretory duct carcinoma of the breast.

PDF Dosyası: