Yerel Seçimlerde Seçmen Tercihi (29 Mart Yerel Seçimleri Elazığ Seçmeni Örneği)

Article Title (2.Language): 

Voter Preference in Local Election (Sample of Elazığ Voters in 29 March Local Election )

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2010

Volume: 

  • 5

Number: 

  • 2

Page Numbers: 

159-187

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Okutman

Author University: 

Author Faculty: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Öğretim Görevlisi

Author University: 

Author Faculty: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Seçmenler, yerel ve genel seçimlerde oy kullanırken farklı faktörlerden etkilenmektedir. Buna bağlı olarak da tercihini belirlemekte ve oy verme davranışında bulunmaktadır. Bu çalışmada, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde seçmen tercihini etkileyen faktörlerin etki düzeyi, seçmenin yerel seçim sürecinde ne tür etkenleri dikkate alıp almadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Elazığ merkezde 1000 seçmenle anket uygulaması yapılarak yerel seçim sürecinde seçmen tercihini etkileyen faktörlerin çözümlemesi yapılmıştır. Elde edilen anket verileri SPSS paket programında analiz edilmiştir. Bu çalışmanın ulaştığı temel bulguların başında seçmenlerin, yerel seçimlerde genel seçimlere nazaran daha farklı faktörleri dikkate aldığı olgusu gelmektedir.

Abstract (English): 

Voters, while the vote in local and general elections are influenced by different factors. Consequently, the preference and voting behavior has been determined. In this study intended to uncover that effect level of affect factors to voters preference and in the process of local election, what kind of factors wheter take into consideration or not by voters in the 29 March 2009 local elections. In this context, survey applied with 1000 voters in Elazığ centre and so analysis to affected factors to voters preference. Obtained survey data was analysed with SPSS package program. Voters take into consideration different actors in local elections compared to general elections is an event that comes at the begining of main indication of this study.

Key Words (2. Language): 

References: 

Akgün, B. (2007), Türkiye’de Seçmen Davranışı, Partiler ve Siyasal Sistem, Ankara:
Nobel Yayınları.
Alkan, T. (1989), Siyasal Bilinç ve Toplumsal Değişim: Siyasal Bilincin Gelişmesinde
Ailenin, Okulun ve Toplumsal Sınıfın Etkisi, Ankara: Gündoğan Yayınları.
Arslan, A. (2007), “Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı”,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 1‐32.

PDF File: