Maleik Anhidrit-Stiren Kopolimerinin Amid ve İmid Türevlerinin Sentezi ve Isısal Davranışları

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Thermal Behaviours and Synnthesis of Amid and Imid Derivatives of Maleik Anhydrite-Stiren Copolymer

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 26

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

1-21

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada, maleik anhidrid-stiren kopolimerinin ısısal kararlılığını artırmak için, maleik anhidrid-stiren kopolimeri; amonyak, metilamin, anilin ve hekzametilendiamin ile tepkimeye sokularak onun amid ve imid türevleri elde edildi. Kaydedilen FTIR spektrumlarında gözlenen karakteristik pikler ile yeni örneklerde amid ve imid oluşumu belirlendi. Hem maleik anhidrit-stiren kopolimerinin hem de amid ve imid türevlerinin ısısal kararlılıkları TGA ve DSC ile incelendi. Maleik anhidrit-stiren kopolimerinin imid türevleri; hem kopolimerin kendisinden hem de onun amidik asit türevlerinden daha kararlı davrandığı bulundu.

Abstract (2. Language): 

I n this study, to increase thermal stability of maleic anhydrite-stiren, amidic and imidic derivatives of maleic anhydrite-stiren were obtained by the reaction of maleic anhydrite-stiren copolymer with , ammoniaque, metylamin, aniline.and hexamethylenediamine imides were also It were identified the formation of acid and imid on the new samples with characteristics IR peaks by using an IR- spectrophotometre. Thermal properteis of amidic and imidic derivatives of maleic anhydrite-stiren samples were stutied by TGA DTA and DSC It has found that the imide derivatives of maleic anhydrite-stiren copolymer have behavior more skable than both amidic acid derivatives and itself of maleic anhydrite-stiren copolymer.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Lı Nie and Ramanı Narayan, Journal of Applied Polymer Science, 54, 1994 601-607. 2. Mathisen R. and Sung S. P. Polymer Prepr. 28 1 1987 pp 82-83. 3. Mitsur u Ueda and Tomonari Nakayama Macromolecules 29 1996 6427-6431. 4. S.Viswanathan, R. Nagarathinam and N. Rajeswari Polymer vol.38 no 1 1997 pp. 217¬224 5. Chin W Joannie and Wightman P. James Compos., Part A: Appl. Sci. Manuf. 27 A 6(1996 419 6. K. E. Uhrich, D. R. Larrier, C. T.

PDF Dosyası: