ERKEK İNFERTİLİTESİNDE HİPERPROLAKTİNEMİNİN SEMEN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Article Title (2.Language): 

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 1998

Volume: 

  • 29

Number: 

  • 2

Page Numbers: 

95-98

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Uzman

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Uzman

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Profesör

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Prolaktinin (PRL) spermatogenez ve sperm parametreleri üzerine olan etkisi henüz kesinleşmemiştir. İnfertilite olgularında hiperprolaktinemi ve spermatogenez arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacı ile 85 infertil ve hiperprolaktinemili hastayı araştırdık. Olgularımızın hepsinde serum PRL, folikül stimülan hormon, luteinizan hormon, total testosteron düzeyi tayinleri ve en az iki semen analizi yapılmıştır. Hiperprolaktinemi saptanan olgularda bromokriptin mesilat tedavisine başlanmış ve 2-4 aylık bir süre sonunda PRL düzeyleri normale dönmüş, ancak bu durum semen analizi parametrelerine yansımamıştır. Sonuç olarak hiperprolaktineminin sperm sayı, morfolojisi ve motilitesine etkisinin az olduğunu ve tedavisinin erkek infertilitesi tedavisinde katkısının anlamlı olmadığını saptadık.

Abstract (English): 

The effect of prolactin (PRL) on spermatogenesis and semen parameters is not known well. To determine the relation between hyperprolactinemia and spermatogenesis we evaluated 85 infertile patients with hyperprolactinemia. We anaiysed the serum PRL, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, total testosterone levels and obtained at least two semen anaiyses in all cases. Results.- In patients using bromocryptine mesylate for hyperprolactinemia, serum PRL levels returned to normal levels within 4 months, but semen analyse parameters did not differ from baseline values. Conclusion.- Hyperprolactinemia has a small effect on sperm density, motility and morphology. Bromocryptine mesylate offers no additive therapeutic effect for the hyperprolactinemia in male infertility.

Key Words (2. Language): 

References: 

1. Zipf WB, Payne AF, Kelch RP. Prolactin, growth hormone, and luteinizing hormone in the maintenance of testicular luteinizing hormone receptors. Endocrinology 1978:103: 595-600. 2. Gonzales GF, Garcia-Hjarles M, Velasquez G. Hyperprolactinemia and hyperserotoninaemia: Their relationship to seminal quallty. Andrologia 1992: 24: 95-100. 3. Eggert-Kruse W, Schwalbach B, Gerhard I, Tilgen W, Runnebaum B.

PDF File: