BENOIT HİPOTEZİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÖLÇEĞİNDE PANEL VERİLER YARDIMIYLA ANALİZİ

Article Title (2.Language): 

BENOIT HYPOTHESIS: ANALYSING BY PANEL DATA AS A SCALE OF SELECTED OECD COUNTRIES

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2012

Volume: 

  • 10

Number: 

  • 2

Page Numbers: 

204-215

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Yardımcı Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

"Savunma Zenginlikten Önemlidir " Adam Smith (Ulusların Zenginliği) Bu çalışmada savunma harcamaları ile OECD üyesi ülkeler için ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü 1991 - 2008 yılları arası için panel veri yöntemi kullanılarak test edilmeye çalışılıştır. Uygulama sonuçları açısından savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ilk olarak birim kök analizi yapılmış, bunu takiben panel kointegrasyon analizi yapılmıştır. Son olarak nihai modele bağımsız değişkenin bir gecikmesi eklenerek model otokorelasyondan arındırılmaya çalışılmıştır.

Abstract (English): 

"Defense is of much more importance than opulence" Adam Smith (Wealth of Nations) In this study we employ the panel data testing procedure to test causal effect between military expenditure and economic growth in OECD member countries from the year 1991 to 2008. Ampirically, our results suggest that military spendings has negative effects on economic growth. In this study initially unit root analysis has been made and following this step panel cointegration test has been made. Fınally ındependent variables's one lagged was added to model ın order to debug the model from autocorrelatin according to the Durbin-Watson Statistics.

Key Words (2. Language): 

References: 

BALTAGİ, B.H.,(2005), Econometric Analysis Of Panel Data Third Edition, John Wiley & Sons Gmbh, West Sussex, England.
BRANSCOMB, L.M. (1995), U.S. Science and Technology Policy: Issues for the 1990s, Cambridge:Simon Scrrvvartzman Coord.
DEĞER, S., R. Smith, (1983), "Military Expenditure and Growth in Less Developed Countries", The Journal of Conflict Resolution, Vol:27 No:2,
335 - 353

PDF File: