KARABAĞ SORUNU VE AZERBAYCAN-TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE PROBLEM OF KARABAKH PROBLEM, AND AZERBAIJAN-TURKEY AND TURKEY-ARMENIA RELATIONS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 1

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

175-196

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Üniversite Dışı Kurum Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Karabağ sorunu ve bu sorunla önemli ölçüde bağlantılı olarak Azerbaycan-Türkiye ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri Soğuk Savaş sonrasında bölge gündemindeki yerini sürekli hale getirmiştir. İster Karabağ sorununun, isterse de Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki sorunların çözümüyle ilgili değerlendirmelerde tarihsel süreçlerin, önemli dinamiklerin ve sorunların temel niteliklerinin göz ardı edildiği, sadece verilen bazı mesajlardan ya da çözüme yönelik görüşmelerin yoğunluğundan yola çıkılarak eksik ya da yanlış kanaatlere varıldığı gözlenebilmektedir. Sorunların biran evvel çözüme kavuşturulması, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin hakim kılınması zorunluluktur. Fakat bunun çerçevesi doğru bir biçimde belirlenmez ise hedefe varılması da olanaksızlaşır.

Abstract (2. Language): 

The problem of Karabakh problem, and Azerbaijan-Turkey and Turkey-Armenia relations, which is, in interaction with this problem to a considerable extent, have continued to regularly maintain its prominent place in the regional agenda in the post-Cold War period. It is observable that the historical processes, important dynamics and fundamental attributes of the problems are undervalued in the evaluations on the problems of Karabakh and Turkey-Armenia relations, leading to incomplete or incorrect convictions stemming from some of the expressed messages or the intensity of the negotiations towards a solution. The prompt resolution of the problems, and making peace, security and cooperation dominant in the region, are an imperative. But unless a correct format is determined for this, it would become impossible to accomplish the target.

Key Words: 

Referanslar: 

'Koçaryan: "Sınır soykırım sonucu oluştu"', http://www.cnnturk.com/2009/dunya/ 10/10/kocaryan.sinir.soykirim. sonucu.olustu/547040.0/index. html "Armenia and Turkey normalise ties", http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/europe/ 8299712.stm "Armenians remember 1915 killings", http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 8017316.

PDF Dosyası: