Bingöl (Türkiye) yöresindeki aktarlarda satılan tıbbi bitkiler ve kullanım özellikleri

Article Title (2.Language): 

Medicinal plants and their use properties of sold in herbal market in Bingöl (Turkey) district

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2011

Volume: 

  • 4

Number: 

  • 3

Page Numbers: 

25-35

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author Name: 

Author University: 

Author Department: 

Author Name: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Bu çalışmada Bingöl yöresinde bulunan aktarlarda tıbbi amaçla yoğun olarak satılan bitkiler araştırılmıştır. Çalışma kapsamında yöredeki aktarlar gezilmiş ve satılan tıbbi bitkilerin hangileri olduğu ve bu bitkilerin hangi amaçlarla nasıl kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmada yörede en çok kullanıma sahip olan 25 familyaya ait 50 bitki belirlenmiştir. Bu bitkilerin teşhisleri yapılarak tıbbi kullanım özellikleri yöresel olarak araştırılmıştır. Ayrıca satışı yapılan bitkilerin, hangilerinin yöreden toplandığı araştırılmıştır.

Abstract (English): 

In this study, the medicinal plants which are frequently sold at the herbal market in Bingöl district are researched. Within the scope of the study, the herbalists located in the region are examined; and what types of medicinal plants are sold is determined as well as for what purposes these plants are used. In the study, 50 plants, which have various uses in the region, concerning 25 families are determined. Medical use characteristics of these plants are investicated locally by examining these plants. Furthermore, it is researched that which of these plants are collected.

Key Words (2. Language): 

References: 

Akan,
H.
, Korkut, M.M., Balos, M.M. 2008. An ethnobotanical study around Arat Mountain and its surroundings
(Birecik, Şanlıurfa). Fırat University, Journal of Science and Engineering. 20: 67-81. Akgün, B., Alma, M.H., Ertaş, M., Fidan, M.S. 2004. Kahramanmaraş yöresinde kullanılan geleneksel bitki türleri ve

PDF File: