Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan İndeksleri: 

Dergi Üniversitesi: 

  • Çukurova Üniversitesi

Institute: 

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Derginin Yayınlandığı Diller: 

  • İngilizce
  • Türkçe

Derginin 2. Dildeki Adı: 

Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences

Yayın Aralığı: 

  • Üç Ayda Bir

Editör: 

Dergi E-posta: 

Contact Telephone: 

0 (322) 338 65 74

Dergi Faks: 

0 (322) 338 65 74

Yazışma Adresi: 

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 01330 Balcalı / ADANA