Enflasyonun Finansal Gelişme Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Bulgular

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Relationship Between Inflation and Financial Development: Evidence from Turkey

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 4

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

81-87

Yayın Dili: 

  • İngilizce

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

JEL Terimleri: 

Özet (Orjinal Dil): 

Literatürde hem enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşim, hem de ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki etkileşim yaygın olarak araştırılmıştır. Konuyla ilgili ampirik bulguları farklı olmasına rağmen, çok fazla sayıda çalışma enflasyonun uzun dönemli ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunduğuna işaret etmektedir. Yüksek enflasyon oranlarının ekonomik büyüme performansı üzerinde olumsuz etki yaptığı konusunda ekonomistler arasında bir konsensüsün varlığından söz edilebilir. Bununla birlikte enflasyonun ekonomik aktivite düzeyini hangi mekanizma yoluyla etkilediği konusunda daha az ortak görüş vardır. Finansal gelişme, enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği önemli bir kanal olarak görülmektedir. Türkiye örneğinde elde edilen ARDL sınır testi sonuçları, enflasyonun finansal gelişme üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu savunan görüşleri desteklemektedir.

Abstract (2. Language): 

The interaction between inflation and economic growth as well as economic growth and financial development has been extensively investigated in the literature. Although the empirical findings on the subject are diverse, a large body of works point to a negative effect of inflation on long-term growth. It can be said that there exist a consensus among economists to be that high rates of inflation are detrimental to economic growth performance. However, much less agreement exists about the mechanisms by which inflation affects economic activity. Financial development is viewed as an important channel through which inflation can adversely affect growth. The obtained ARDL bounds test results support the previous empirical findings which assert a negative impact of inflation on financial development, in the case of Turkey.

Key Words: 

Referanslar: 

ANDRES, J, I. HERNANDO & J.D. LOPEZ-SALIDO (1999). “The Role of the Financial System in the Growth-Inflation Link: The
OECD Experience”, Banco de Espana, Servicio de Estudios Documento de Trabajan, No. 9920
BARNES, M. (2000). “Threshold Relationships among Inflation, Financial Market Development and Growth”, Adelaide University,
CIES, Policy Discussion Paper, No. 0036.

PDF Dosyası: