TÜRKİYE'DE ÇUVAŞ FOLKLORU ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

ON CHUVASH FOLKLORE STUDIES IN TURKEY

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 7

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

365-383

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3114

Özet (Orjinal Dil): 

Çuvaşlar üzerine Türkiye'de yapılan çalışmalar özellikle 19901ı yıllarda başlamıştır. Çuvaş folkloru konusunda yapılan yayınların büyük bir bölümü dil, dinler tarihi gibi farklı alanlarda çalışan bilim adamlarının çalışmalarına dayanmaktadır. Birçok bilim dalının kesişme noktasında yer alması sebebiyle sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan bilim adamları, Çuvaş folkloruna da temas etmişlerdir. Sadece Çuvaş folkloruna özgü çalışmalar ise daha yakın dönemlere aittir. Ancak 2000'li yıllardan itibaren Çuvaş folkloru konusunda yazılmış müstakil çalışmalar çoğalabilmiştir. Yapılan çalışmalarla çok sayıda metin Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Bu metinler üzerinde yapılan tahlillerin de giderek arttığı görülmektedir.

Abstract (2. Language): 

The researches on Chuvashs in Türkiye, have begun especially since 1990's. Most of the publications about Chuvash folklore have based on researches of scientists who are studying on different areas like linguistic, history of religions. Because of intersecting many scientific branches, scientists studying on different areas of social sciences have also got in touch with Chuvash folklore. The researches only about Chuvash folklore belong to more earlier periods. The monographic researches written about Chuvash folklore can be increased just the beginning of 2000's. Via these researches many texts have been transferred to Turkish. It can be seen that the analysises on these texts have also increased.

Key Words: 

Referanslar: 

AHA, MycTa^a, "Trabzon-Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış Ve Uygulamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi", Karadeniz (Black Sea-HepHoe Mope), 3uMa 2008, r. 1, JV°1, c.

PDF Dosyası: