You are here

MUSTAFA KUTLU’NUN “EŞİK” ADLI HİKÂYESİNİ YENİDEN OKUMAK

Share
THE RENEWED READING OF THE STORY NAMED “EŞİK” THRESHOLD OF MUSTAFA KUTLU
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
322-339

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu yazı, edebî metindeki bir unsurun, “yediveren gül”ün yeri ve konumunu, yazarın metin kurgusundaki tekniğinin içsel görüntüsü ve hayatî gerçe(kli)ği olarak alımlama ve idrak etme girişimidir. O nedenle metin iki uçlu bir yaklaşımla incelenecek, yapısalcı nazarın açığa çıkaracağı görüntü ve anlamın post-yapısalcı nazala bakıldığında yerini çok farklı bir görüntü ve anlama terk edebileceği, bunun ise hem yazar ve anlatıcı, hem metin ve kurgusu, hem de biçim ve işlevi açısından sarsıcı bir anlamı açığa çıkaracağı tespit ve takdim edilecektir.
Abstract (2. Language): 
The paper is an attempt to understand and explicate the place and emplacement of an element, „Yediveren-everblooming rose‟ in an oral text as an inner vision and vital reality of the technique of the author in the construction of the text. Therefore we follow a doubleedged route (track, path) in which a marvelous image and consciousness (granted by the structuralist gaze) might be in turn replaced by a surprising vision (marked by poststructuralist gaze), and we are lead into an amazing meaning (signification) in terms of authornarrator, text-fiction, form-function in the course of reading.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.954

REFERENCES

References: 

KAPLAN, Mehmet, Hikaye Tahlilleri, İstanbul 1979, s. 357-358. KOÇ, Turan, İslâm Estetiği, İslâm Araştırmaları Merkezi Yay., İstanbul, Mart 2008, s.44-114. HOY, David, "Jacques Derrida", Çağdaş Temel Kuramlar, haz. Q.Skinner, çev. A.Demirhan, 2.b., Ankara 1997, s. 76-78.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com