TAHİR İLE ZÜHRB HİKÂYESİ (KIBRIS TÜRK VARYANTI)'NIN YAPI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

STRUCTURAL EXAMINATION OF THE FOLK STORY OF "TAHİR İLE ZÜHRE (CYPRUS TURKISH VARIANT)"

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 4

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

976-990

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.712

Özet (Orjinal Dil): 

Kıbrıs Türk halkı arasından derlenmiş çeşitli sözlü anlatmalar içerisinde halk hikâyeleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu halk hikâyelerinden bir tanesi de Tahir ile Zühre hikâyesidir. Biz çalışmamıza, ilk olarak halk hikâyesinin belli başlı tanımlarına yer vermeye çalıştık. Daha sonra da Tahir ile Zühre hikâyesinin Kıbrıs Türk varyantının epizot yapısını değerlendirmeye çalıştık. En son olarak da bu hikâyedeki motifleri değerlendirerek çalışmamızı tamamladık.

Abstract (2. Language): 

Folk stories have a major importance among the various oral narratives that are collected from the Turkish Cypriot people. "Tahir ile Zühre" is one of those folk stories. In this article, first of all, we tried to define the fundamentals of the "folk stories". After that, we tried to interpret the episode structure of "Tahir ile Zühre (Cyprus Turkish Variant)". Finally, we completed our study by interpreting the motif examination of "Tahir ile Zühre".

Key Words: 

Referanslar: 

ALPTEKİN Ali Berat, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
BORATAV Pertev Naili, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2002.
ELÇİN Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara
2000.
ERTUĞ Mehmet, Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu, KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa 1993.

PDF Dosyası: