TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

MATTER OF Ş/S IN TURKISH AND IN TÜRKİYE TURKISH DIALECT

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

121-127

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.59

Özet (Orjinal Dil): 

Türkçenin ilk yazılı belgelerinden itibaren görülen ş/s farklılaşmasının tarihi metinlerdeki durumu ve bu farklılığın nedeni tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalara atıfta bulunulmuş ve daha önce söylenenlerden farklı olarak Türkiye Türkçesi ağızlarıyla karşılaştırılıp yeni bazı tespitler yapılmıştır.

Abstract (2. Language): 

We have tried to determine the difference in ş/s from the first written Turkish documents and its situation in the historical texts. By relating to the studies done in this field, we have determined some new points by comparing the dialects previously uttered with Turkey Turkish .

Key Words: 

Referanslar: 

Bazin, L., Türk Dilinin Müşterek Tarafları ve Temayülleri (PhTF'dan çeviren E. Gemalmaz) Tarihi Türk Şiveleri (Yayınlayan: Mehmet Akalın) Ankara 1979, s. 15-29 Caferoğlu, A., Eski Türkçe Devrinde s/ş çelişmesi üzerine, Bilimsel Bildiriler 1972, TDK Yay., Ankara 1975, s. 405-408 Erarslan, K., Eski Türkçede İsim-Fiiller, İstanbul üniversitesi Yay.,Istanbul 1980 Ergin, M., Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul (21. baskı) Gabain, A.

PDF Dosyası: