Akut Böbrek Hasarıyla Tanı Alan Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Olgusu

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

A Case Presenting with Acute Kidney Injury and Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 21

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

301-303

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

DOI 10.5262/tndt.2012.1003.19

Özet (Orjinal Dil): 

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) seyrinde, sıklıkla hemolizin seyrine eşlik eden akut böbrek hasarından, kronik böbrek hastalığına kadar uzanan geniş bir spektrumda ve farklı klinik prezantasyonlarla böbrek tutulumu gözlenebilir. Bu yazımızda tekrarlayan hematüri ve akut böbrek yetmezliği ile başvuran ve PNH tanısı alan olgu sunuldu.

Abstract (2. Language): 

There may be different clinical presentations of kidney involvement in the course of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, within a spectrum of acute kidney injury, generally due to hemolysis, to chronic kidney disease. Herein we discuss a case of PNH with recurrent hematuria and acute kidney injury.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Masuda T, Morishita Y, Homma S, Kobayashi A, Kajii E, Asano Y, Kusano E: Acute renal failure in a patient with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and autoimmune hemolytic anemia. Am J Hematol 2005; 78 (2): 159 2. Socié G, Mary JY, de Gramont A, Rio B, Leporrier M, Rose C, Heudier P, Rochant H, Cahn JY, Gluckman E: Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: Long-term follow up and prognostic factors. Lancet 1996; 348: 573-577 3.

PDF Dosyası: