ERZURUM İL SINIRLARI İÇİNDE KALAN ARAS NEHRİ KÖPÜKLERİNİN AKUATİK HYPHOMYCETES FLORASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

A Study on Aquatic Hyphomycetes of Foams of Aras River- Within Erzurum Province

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2004

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

29-33

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Araştırmada Erzurum ili idarî sınırları içerisinde kalan Aras nehrinde meydana gelen su anaforlarında bi-riken köpüklerdeki akuatik hyphomycetes incelenmiştir. Araştırma alanında köpük oluşumu açısında uygun o-lan 4 örnek alma istasyonundan toplam 41 köpük örneği toplanmıştır. Bu örneklerden 11 cins ve bu cinslere ait 15 farklı akuatik hyphomycetes taksonu elde edilmiştir. Araştırmada rastlanan en yaygın türler Tetracladium marchalianum ve Articulospora proliferata’dır. Köpük örneklerinde bunlardan başka diğer yaygın taksonlar, sı-rasıyla, Alatospora sp., Heliscus lugdunensis, Anguillospora longissima, Anguillospora sp. 2, Anguillospora sp. 1 ve Lemonniera aquatica’dır. Elde edilen taksonlar genellikle kozmopolit veya soğuk ve ılıman iklimlerde yaygın olan cins ve türlerdir.

Abstract (2. Language): 

Aquatic hyphomycetes accumulated in foams of whirlpools on Aras river within Erzurum province were investigated. Four sampling station were selected on the river and its branches as four for foam samples. From these stations total 41 foam samples were collected. From these samples 15 different taxa belonging to 11 genera of aquatic hyphomycetes fungi were obtained. The most common species encountered in the samples were Tetracladium marchalianum and Articulospora proliferata. In foam samples, the next common taxa were Alatospora sp., Heliscus lugdunensis, Anguillospora longissima, Anguillospora sp. 2, Anguillospora sp. 1, Lemonniera aquatica. The taxa obtained from the study were generally cosmopolitan or ones which occur cold and temperate climates.

Key Words: 

Referanslar: 

1 BÄRLOCHER F. Aquatic hyphomycetes spora in 10 streams of New Brunswick and Nova Scotia. Can. J. Bot., 65: 76-79, 1987.
2 CONWAY KE. The aquatic hyphomycete of central New York. Mycologia, 62: 516-530, 1970.
3 INGOLD CT. Foam spora from Britain. Trans. Br. mycol. Soc., 63:, 487-497. 1974.

PDF Dosyası: