JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Sayı: 

  • 8

Sayfa Aralığı:: 

95-109

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretim Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Osmanlı-Türk modernleşmesinin temel taşlarından olan Jön Türkler hareketi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti; Cumhuriyet’in ilanı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının gerçekleştireceği birçok önemli reformun temellerini atmış ve yeni devletin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin omurgasını oluşturmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin modernleşme çabaları yalnızca askeri düzeyde kalmamış ve ekonomi, eğitim, kültür-sanat ve kadın hakları gibi birçok alana yayılmıştır.

Abstract (2. Language): 

Young Turks movement and Committee of Union and Progress, one of the cornerstones in Ottoman-Turkish modernization, laid the foundations of modernization reforms that would be realized in the single-party period by Mustafa Kemal Atatürk and his friends and constituted the backbones of the new republic and Republican People’s Party. Modernization reforms of the CUP were not only related to military issues, but also enclosed modernization reforms in terms of economic, educational and cultural domains and women rights.

Key Words: 

Referanslar: 

Heper, Metin, Türkiye Sözlüğü, 2006, İstanbul: Doğu Batı Yayınları. Heper, Metin, Devlet ve Kürtler, 2008, İstanbul: Doğan Kitap. Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, 2007, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Akşin, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 2006, Ankara: İmge Kitabevi. Küçük, Yalçın, Şebeke – Network, 2002, İstanbul: Yazı-Görüntü-Ses Yayınları. Özdemir, Hikmet, Doğan Avcıoğlu Bir Jön Türk’ün Ardından, 2000, Ankara

PDF Dosyası: