JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

Dergi Adı: 
Yayın Yılı: 
2010
Sayı: 
8
Sayfa Aralığı:: 
95-109
Yayın Dili: 
Türkçe
Abstract (2. Language): 
Young Turks movement and Committee of Union and Progress, one of the cornerstones in Ottoman-Turkish modernization, laid the foundations of modernization reforms that would be realized in the single-party period by Mustafa Kemal Atatürk and his friends and constituted the backbones of the new republic and Republican People’s Party. Modernization reforms of the CUP were not only related to military issues, but also enclosed modernization reforms in terms of economic, educational and cultural domains and women rights.
Özet (Orjinal Dil): 
Osmanlı-Türk modernleşmesinin temel taşlarından olan Jön Türkler hareketi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti; Cumhuriyet’in ilanı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının gerçekleştireceği birçok önemli reformun temellerini atmış ve yeni devletin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin omurgasını oluşturmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin modernleşme çabaları yalnızca askeri düzeyde kalmamış ve ekonomi, eğitim, kültür-sanat ve kadın hakları gibi birçok alana yayılmıştır.
Referanslar: 

Heper, Metin, Türkiye Sözlüğü, 2006, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
Heper, Metin, Devlet ve Kürtler, 2008, İstanbul: Doğan Kitap.
Akşin, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, 2007, İstanbul: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları.
Akşin, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 2006, Ankara: İmge
Kitabevi.
Küçük, Yalçın, Şebeke – Network, 2002, İstanbul: Yazı-Görüntü-Ses
Yayınları.
Özdemir, Hikmet, Doğan Avcıoğlu Bir Jön Türk’ün Ardından, 2000,
Ankara: Bilgi Yayınevi.
Özdemir, Hikmet, Üç JönTürk’ün Ölümü, 2007, İstanbul: Remzi
Kitabevi.
Yalçın, Soner, Efendi, 2004, İstanbul: Doğan Kitap.
Avcıoğlu, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, 1974, İstanbul: Cem Yayınevi.
Ahmad, Feroz, İttihat ve Terakki 1908-1914, 2004, İstanbul: Kaynak
Yayınları.
Ahmad, Feroz, İttihatçılıktan Kemalizme, 1999, İstanbul: Kaynak
Yayınları.
Zürcher, Erik-Jan, “Kemalist Düşüncenin Osmanlı Kaynakları”, Modern
Türkiye’de Siyasi Düşünce cilt 2, Kemalizm, 2004, İstanbul: İletişim Yayınları.
Dündar, Can, Yüzyılın Aşkları, 2006, Ankara: İmge Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com