Uygunsuz ilaç kullanımı

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Drug misuse

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2003

Cilt: 

  • 10

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

17-20

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Modern tıbbın esas hedefi sağlıklı insanların korunması olmakla birlikte günümüzde sağlık hizmetlerinin çoğu hasta insanların iyileştirilmesi için insanların ilaçlarla iyileştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. İlaçlı tedavi hizmetlerinin başarısız olmasının çok önemli sebeplerinden biri ilaçların yanlış seçilmesi diğeri de planlanan tedavinin doğru olarak kullanılmamasıdır. Uygunsuz ilaç kullanımına hem sağlık personeli hem de hastalar neden olabilmektedirler. Hastalar hekimlerin kendilerine tavsiye ettiği ilaçlarını alamayabilirler. Bu durumun hastaların sosyal güvenlik kurumlarının olup olmamasıyla yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Hastalar doğru bir tedaviyi eksik veya yanlış uygulayabilirler. Hekimler de uygunsuz ilaç kullanımında başta antibiyotikler olmak üzere yan¬lış ilaçların önerilmesiyle bu soruna neden olabilmektedirler. Neden ne olursa olsun uygunsuz ilaç kullanımı, insan sağlığında bozulmalara ve ekonomik kayıplara neden olması kaçınılmaz olmaktadır. Hatta antibiyotik¬ler gibi bazı ilaç gruplarının uygunsuz kullanımı ekolojik dengeyi bozabilmekte ve problemin önümüzdeki nesillere taşınmasına neden olmaktadır. İlaçların uygun kullanımı için; 1- hem hastaların hem de sağlık personelinin planlı şekilde eğitilmesi ve bu eğitimin herkese hitabeden sürekli bir eğitim olması çok önemlidir, 2- eczanelerden kontrolsüz ilaç alınabilmesi önlenmelidir, 3- tüm toplumu kucaklayan bir sağlık sistemine ihtiyaç vardır.

Abstract (2. Language): 

Though the main aim of modern medicine is the prevention of healthy people, the most of the medical serv¬ice for treatment today is applied as medical treatment of patients. One of the very important reasons of the service of medical treatment is choice of wrong drugs, and the other is not be able to use the planned treat¬ment truly. The patients many not take the drugs clinicians suggested themselves. This situation is known to be closely related to the presence of social health organization of patients. The patients many misuse a true treatment. Also the clinicians many cause the problem of drug misuse, espe¬cially the antibiotics. Whatever the reason is, the drug misuse causes the public health to deteriorate and eco¬nomical loses and, this is inevitable. Moreover, some of the drug misuses, like of antibiotics, may imbalance the ecology and cause the problem to convey to next generations. For the convenient usage of drugs; 1 - it is important that both the patients and the medical personnel should take well planned education and this should be continuous and including every body, 2 - uncontrolled drug selling by the drugstores should be prevented, and 3 - there is a need for a health system which includes the whole public.

Key Words: 

Referanslar: 

1.
Bili
r N. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni. 1991;(4).
2.
Altunta
ş H, Beyhun NE, Tezcan ME, Çelebi S, Ünal M, Turan O, Yücel O. Batıkent-2 nolu sağlık ocağı bölgesindeki Basın-İş 19 sitesinde yaşayan 15 yaş ve üstü bireylerin akılcı ilaç kullanımlarının saptanması. 8. Halk Sağlığı Günleri Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Bildiri Özetleri, Sivas. s:63, 23-25 Haziran 2003,

PDF Dosyası: