EKONOMİK SİPARİŞ VE ÜRETİM MİKTARI MODELLERİNDE YENİ AÇILIMLAR

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

NEW APPROACHES IN ECONOMIC ORDER AND PRODUCTION QUANTITY MODELS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 14

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

383-406

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Klasik Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modelleri deterministik stok kontrol modelleri bağlamında oldukça yaygın kullanılan yöntemlerdir. Fakat, bu modellerde ele alınan varsayımların çoğu, gerçek hayatta geçerli olabilen değişik durumları dikkate almamaktadır. Bu çalışmada gerçek yasamla daha tutarlı ve geçerli ekonomik koşulları dikkate alan yeni açılımlar ve modeller incelenmektedir.

Abstract (2. Language): 

Economic Order and Production Quantity Models are among the most widely used techniques in deterministic inventory control models. As a result of many unrealistic assumptions embedded in these models, some real life situations are not considered. In this study, many new approaches and models that are consistent with real life and consider current economic conditions are investigated.

Key Words: 

PDF Dosyası: