İÇ GÖÇÜN SONUÇLARI ve İŞGÜCÜNE ETKİLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EFFECTS OF THE RESULTS Migration and Labor Force

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2006

Cilt: 

  • 51

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

287-321

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Özet (Orjinal Dil): 

Göç olgusunu bütün toplumlar farklı sebeplerle, farklı şekillerde ve farklı sonuçlarla veya benzer sebep ve sonuçlarla yaşamaktadırlar. Göçler sosyo-ekonomik, siyasi sebeplerle ortaya çıkarken, kaynağına göre farklılaşmaktadır. Kırsal ve kentsel kaynaklı göçlerin sebep ve sonuçları farklıdır. Kırdan kente göç sürecini yaşayan insanlar, zaman içerisinde kentsel davranış kalıplarını benimsemeye başlamıştır. Göç, ilk kuşaklardan son kuşağa kadar değişimi bünyesinde barındırmaktadır.

Abstract (2. Language): 

All societies experience the fact of migration with different or similar reasons, types and results. While the migration comes into being with socio-economic and political reasons, it differentiates according to its origins. The reasons and the results of the rural and urban originated migration are different. The migration includes the changing in its structure from the first generations to the last generations.

Referanslar: 

AKAL, Seval Kutlu - Elmacı, Ayşe - Payan, Fatma (1999). "Kentleşmenin Ekolojik Sisteme ve Çevreye Etkileri ile Çözüm Önerileri", Kent ve İnsan, Ed. İzzet Öztürk, Mustafa Aykaç, Ahmet Ekerim, C.1, Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu'99, 17-19 Şubat 1999, İstanbul: İBB İSTAÇ Yayını No:6/1, ss.106-
116.

PDF Dosyası: