Eğitim Bilimine Giriş mi? Eğitim Biliminin Temelleri mi?

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 1

Sayı: 

  • 33

Sayfa Aralığı:: 

219-220

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.9779/PUJE605

Özet (Orjinal Dil): 

Her branştaki öğretmen adayının Eğitim Fakültesinde aldığı hizmet öncesi eğitimde ilk dönemde gördüğü ders ‘Eğitim Bilimine Giriş’tir. ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersi, hizmet öncesi eğitimde öğretmen adaylarına mesleki formasyon kazanımlarının ilk kez verilmeye başlandığı ders olması açısından oldukça önemlidir. ‘Eğitim Bilimine Giriş’ Dersinin İçeriği YÖK’ün kur tanımına göre ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersinin içeriği şöyledir: Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21. yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. Dersin işlenmesinde öğretmen adaylarına önerilen ve YÖK kur tanımı esas alınarak hazırlanan ‘Eğitim Bilimine Giriş’ dersiyle ilgili kaynak kitapların içeriği ise şöyledir: Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin tarihsel temelleri, eğitimin bilimsel temelleri, eğitimin felsefi temelleri, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin ekonomik temelleri, eğitimin teknolojik temelleri, eğitimin yönetsel temelleri, eğitimin hukuksal temelleri, eğitimin siyasal temelleri, eğitimin mesleki temelleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

PDF Dosyası: