Karaman - Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Jips Kullanımı

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 14

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

1-15

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Dünyadaki tarım alanlarının %15’i erozyonla birlikte fiziksel ve kimyasal bozulmayı da içeren toprak tuzluluğunun etkisinde bulunmaktadır (Wild, 2003). Bu oran ülkemizde sulanan alanlar içinde %32 civarındadır. FAO’nun tahminlerine göre de sulanan alanların neredeyse yarısı yani %50’si tuzluluk tehdidi altında bulunmaktadır. Karaman ili Ayrancı ilçesinde bulunan çalısma alanı topraklarının elektriksel iletkenlik değeri 40.6 dS m-1’ye ve Değisebilir Sodyum Yüzdesi (DSY) değeri ise 49’a kadar yükselmektedir. Alanda, 60 cm’lik ıslah derinliği dikkate alınmıs ve toplamda 150 cm yıkama suyu uygulanmıstır. Islah materyali olarak jipsin, yıkama yöntemi olarak da aralıklı göllendirme yönteminin kullanıldığı durumda, dikkate alınan toprak derinliğindeki mevcut DSY değerlerinin planlanan 10 değerine düstüğü belirlenmistir.

Abstract (2. Language): 

About 15% of the agricultural lands in the world are under threat of salinization which includes physical and chemical destruction together with erosion (Wild, 2003). This ratio is around 32% within the irrigated lands of Turkey. According to estimation made by FAO, almost 50% of irrigated lands are under the threat of salinization and alkalization. Electrical conductivity values of research site located in Karaman Province Ayranc. Town reaches to 40.6 dS m -1 and Exchangeable Sodium Percentage (ESP) reaches up to 49%. Over the research site, stabilization depth was considered as 60 cm and 150 cm of leaching water was applied. In case where gypsum was used as amelioration material and intermittent method was used for leaching method, it has been determined that the existing ESP values within the soil depth considered have decreased down to the planned 10%.

Key Words: 

Referanslar: 

Akbay, .B.Y.ld.r.m (1974). Alpu Oras.nda Tuz Sodyum ve Bor’un Etkilemi olduğu Topraklar.n. Islah. Đçin Gerekli Y.kama Suyu Jips Miktar. ve Islah Suresinin Tespiti. KHGM Yay.nlar., Anaç, S., Aksoy, U., 2000. Foreword. International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity. 30 March 2002, Antalya- Turkey Bahçeci, Đ., 1983. Aksaray Ovas. Tuzlu Sodyumlu Topraklar.n.n Islah.

PDF Dosyası: