KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEMS IN URBAN TRANSPORT: IN THE CASE OF ISTANBUL

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 3

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

117-144

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Ulaşım ve iletişim bakımından ayrı bir öneme sahip olan İstanbul’un başta gelen sorunlarından en önemlisi, kentiçi ulaşım sorunudur. İstanbul’un kentiçi ulaşım sorunlarının ortaya çıkardığı olumsuzlukların başında ise trafik kazaları, ekonomik ve çevresel zararlar, insan üzerindeki negatif psikolojik etki ve turizm alanında dezavantaj, gelmektedir. İstanbul kentinin ulaşım sorunlarının çözümü İstanbul kentinin ulaşım sorunlarının çözümü, tek bir sistem üzerinden başarılı olamaz. Karayolu, raylı sistem ve deniz yolu ulaşımında alınabilecek çeşitli önlemlerin yanında, günümüzde yeni ulaşım önerileri de gündeme getirilmiştir.

Abstract (2. Language): 

The most important of the leading problems in İstanbul, which has a particular importance in terms of transportation and communication, is the problem of urban transportation. The leading negativities revealed by urban transportation problems of Istanbul, are traffic accidents, economic and environmental damage, negative psychological effect on people and disadvantage in the field of tourism. Solutions to the transportation problems in the city Istanbul can not be successful on a single system. Besides various measures that can be taken in road, rail and sea transport, today the new transport proposals are also brought on the agenda.

Key Words: 

Referanslar: 

ABBASGİL, Elif: İstanbul’daki Toplu Taşımacılık Kapsamında
Raylı Sistemlerin Değerlendirmesi (Esenler- Aksaray Hızlı
Tramvay Örneği), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ,İstanbul, 1994
AKBAĞ, Ahmet: ‘‘Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Hareketlilik İçin
Akıllı Ulaşım Sistemleri; Japonya Örneği’’ Transist 2010-Ulusal

PDF Dosyası: