SABRI F. ULGENER VE IKI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Sayı: 

  • 42

Sayfa Aralığı:: 

63-75

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Ülgener Osmanlı Devleti 'nin son yıllarını yaşamış, Türkiye 'nin iktisadi tarihi konusunda önemli eserler bırakmış bir iktisatçıdır, sosyal bilimcidir. Yaşam biçimini eserlerine yansıtmış bir düşünürdür. Eserleri arasında önemli bir yer tutan "Zihniyet ve Din " ile "Darlık Buhranları ve İslâm İktisat Zihniyeti" adlı iki eseri bu makalede değerlendirilecektir.

Abstract (2. Language): 

Prof. Dr. Sabri Ulgener who was born in the last years of Ottoman Empire is an important economist and sociologist in the economy history of Turkey. Sabri Ulgener was affected by his neighborhood and period in which he lived. This effection can be seen in his works. There are two important books of him called "Zihniyet ve Din " and "Darlık Buhranları ve İslâm İktisat Siyaseti". In this research these two books are investigated and evaluated. To evaluate objectively, necessary literature review is done.

Key Words: 

Referanslar: 

Duran Hacı, Endüstri Çağının Dinamikleri, Değişim yay. İstanbul 2002
Erkal M., İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Der yay. İstanbul 1991
Erkal Mustafa, Sosyoloji (Toplumbilimi), Der yay. İstanbul 1999
Nef, John, Sanayileşmenin Kültür Temelleri, Ter. Erol Güngör, Kalem yay. İstanbul 1980
Sayar, A. G., 2007, Bir Entelektüelin Portresi: Sabri F. ÜLGENER, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

PDF Dosyası: