SAVAŞ SONRASI JAPONYA’DA SANAYİ POLİTİKASI: MITI (ULUSLAR ARASI TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI) NE KADAR BAŞARILIYDI?

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

63-72

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada II. Dünya Savaşından sonra hızlı bir sınaî toparlanma ve gelişme yaşayan Japonya’da, sanayi politikalarının yürütücüsü konumunda olan MITI’nin yaptığı uygulamalar incelenmiş ve bu politikaların ne kadar başarılı olduğu tartışılarak, Japon sanayi politikasının detayları araştırılmıştır.

Abstract (2. Language): 

This study has attempted to explore the impact of the post-war Japanese industrial policy on economic recovery and development process in Japan after the The World War II, The study has shown that interventions of MITI (Ministry of International Trade and Industry) hardly contributed to the industrial development of Japanx unlike generally accepted thoughts on Japan industrial recovery,

Key Words: 

Referanslar: 

The EEAG Report on the European Economy 2008,
Europe in A Globalised World, CES ifo,
http://www.cesifogroup.
de/pls/guestci/download/EEAG%20Repor
t%202008/EEAG-2008.pdf (Erişim Tarihi: 1.11.
2008).
PARK, Sang-Chul, (2000), “Industrial Policy
Development and Regional and Diachronic
Comparison of Japanese South Korean

PDF Dosyası: