TÜRKİYE'DE ORMAN YOLLARININ DURUMU, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE IMPORTANCE EVALUATION AND SITUATION OF FOREST ROADS IN TURKEY

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 55

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

37-51

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada; Türk ormancılığında ilk kez 1937 yılında yapılan yasal düzenlemelerden sonra günümüze kadar orman yollarının durumu gözden geçirilmiş ve ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir. Türkiye'de sistematik orman yol şebekesi planlaması çalışmalarına 1964 yılında başlanılmış ve 1974 yılında tamamlanmıştır. Bu dönem içerisinde Türkiye'deki sadece verimli orman alanları dikkate alınarak ülkenin toplam orman yolu gereksinimi 144425 km olarak hesap edilmiş ve buna göre planlar yapılmıştır. Ancak, ormancılık bilim ve uygulamalarındaki gelişmeler keza, üretim teknoloji ve tekniklerinin gelişmesi, rasyonel ormancılığın istekleri ve plan uygulamaları ile elde edilen sonuçlar, bu planların revize edilmesini gündeme getirmiştir. Bu yeni anlayışa göre yapılan düzenleme ile Türkiye'de toplam orman yolu gereksinmesinin 201810 km olduğu ve 2004 yılı sonu itibariyle bunun 133693 km'si yani % 66.25'i inşa edildiği görülmektedir. Çağdaş ormancılık faaliyetlerinde bulunabilmek için biran önce bu yolların tamamlanarak Ülke ormanlarının sistematik yol şebekelerine kavuşması sağlanmalıdır.

Abstract (2. Language): 

This study has evaluated of the status of forest roads since the statutory regulations first introduced in 1937 with regard to forestry in Turkey, and an assessment of the results obtained since then. In Turkey, the modern systematic forest road network plannings were launched in 1964 and completed in 1974. Over this period, the country's need for forest roads was calculated as 144425 km by taking only fertile forest lands into account in Turkey and plans were drawn up accordingly. However, the developments in forestry science and practices and the results obtained through production technologies and techniques as well as rational forestry and plan implementation requirements entailed revision of such plannings. It has been observed that based on a plan prepared in accordance with that new understanding, the need for total forest roads in Turkey was 201810 km. and that 133693 km portion of which, corresponding to 66.25%. was constructed by the end of 2004. With a view to be capable of conducting modern forestry activities, our country's forests should be provided with a systematic roads network by completing as soon as possible the construction of the remaining portion of such roads.

Key Words: 

Referanslar: 

ANONİM, 1984: Park Road Standarts. United States National Park Road Service, pp.44, Washington, U.S.A.
ANONİM.
2000
: The Principles of Protected Area Management in Finland. Nature Protection Publications of the Finnish Forest and Park Service, Series B, No:54, Vantaa, Finland.
ANONİM. 2001: VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT Yayın No: 2531, Ö.İ.K. Yayın No:547, Ankara.

PDF Dosyası: