SOSYAL YAŞAMIN MİMARLARI: LİDERLER

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Leaders; Architects of The Social Life

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2006

Cilt: 

  • 24

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

127-141

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Değişim, günümüzde bütün sosyal sistemlerin yaşama ilişkin kültürlerini ve yönetim biçimlerini hızlı bilgi artışı, hızlı gelişme ve hızlı iletişim İle birlikte derinden etkilemektedir. Sosyal sistemlerde, değişim sürecini etkileyen, yönlendiren, dönüşümü sağlayan "liderlik" olgusu önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel lider türleri zaman içerisinde bu hızlı gelişim ve dönüşüm sürecine ayak uyduramamakta, lider türlerinde de dönüşümler yaşanmaktadır. Vizyon yaratan, yarattığı bu vizyonu paylaşan, çözüm odaklı çalışan, iletişim yetenekleri güçlü, güvenilir, sevilen ve saygı duyulan çağdaş liderler, toplumsal yaşamın 'sosyal mimarları' olarak tanımlanabilir. Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinde geleneksel lider tiplerinde de dönüşümler yaşanmıştır. Bu çalışmada, sosyal mimarlar olarak tanımladığımız liderlere ilişkin kavramsal tanımlamalar yapılarak, liderlerin sahip olması gereken niteliklerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılacak

Abstract (2. Language): 

Change today, deeply effects the cultures and administrative forms (types) of all social systems via rapid data increase, rapid improvement and rapid communication concerning life. At social systems the fact "leadership" that provides the transformation, effects and directs the change process appears as an essential concept. In the meantime, traditional leader types. Can not keep in step with this improvement and transformation process. The contemporary leaders who create vision and share the same work on resolution focused, have strong communication skills and are trustworthy liked and respectful can be named as "social architects" of social life. In this study, we shall give attention to the qualification requirements should the leaders named as the social architects, fulfill and be subject to which kind of conceptual classification.

Key Words: 

Referanslar: 

AdairJ. (2004) . Adorno, T.W. (2003). Altılar, N. (2005). Arkonaç, S. (1993). Aydemir, Ş.S. (1997). Baymur, F. (1994). Bayrak, S. (1997). Bennis, W. (2002). Bilgin, N. (1997). Ceylan, A. (1997). Etkili liderlik. Fatma Beşenek (Çeviren), İstanbul: Babıali Kültür Yayınları. Otoriterden kişilik üstüne niteliksel ideoloji incelemeleri.

PDF Dosyası: