You are here

SOSYAL YAŞAMIN MİMARLARI: LİDERLER

Share
Leaders; Architects of The Social Life
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
127-141

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Değişim, günümüzde bütün sosyal sistemlerin yaşama ilişkin kültürlerini ve yönetim biçimlerini hızlı bilgi artışı, hızlı gelişme ve hızlı iletişim İle birlikte derinden etkilemektedir. Sosyal sistemlerde, değişim sürecini etkileyen, yönlendiren, dönüşümü sağlayan "liderlik" olgusu önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel lider türleri zaman içerisinde bu hızlı gelişim ve dönüşüm sürecine ayak uyduramamakta, lider türlerinde de dönüşümler yaşanmaktadır. Vizyon yaratan, yarattığı bu vizyonu paylaşan, çözüm odaklı çalışan, iletişim yetenekleri güçlü, güvenilir, sevilen ve saygı duyulan çağdaş liderler, toplumsal yaşamın 'sosyal mimarları' olarak tanımlanabilir. Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinde geleneksel lider tiplerinde de dönüşümler yaşanmıştır. Bu çalışmada, sosyal mimarlar olarak tanımladığımız liderlere ilişkin kavramsal tanımlamalar yapılarak, liderlerin sahip olması gereken niteliklerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılacak
Abstract (2. Language): 
Change today, deeply effects the cultures and administrative forms (types) of all social systems via rapid data increase, rapid improvement and rapid communication concerning life. At social systems the fact "leadership" that provides the transformation, effects and directs the change process appears as an essential concept. In the meantime, traditional leader types. Can not keep in step with this improvement and transformation process. The contemporary leaders who create vision and share the same work on resolution focused, have strong communication skills and are trustworthy liked and respectful can be named as "social architects" of social life. In this study, we shall give attention to the qualification requirements should the leaders named as the social architects, fulfill and be subject to which kind of conceptual classification.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AdairJ.
(2004)
.
Adorno, T.W. (2003).
Altılar, N. (2005). Arkonaç, S. (1993). Aydemir, Ş.S. (1997). Baymur, F. (1994). Bayrak, S. (1997).
Bennis, W. (2002). Bilgin, N. (1997). Ceylan, A. (1997).
Etkili liderlik. Fatma Beşenek (Çeviren), İstanbul: Babıali Kültür Yayınları.
Otoriterden kişilik üstüne niteliksel ideoloji incelemeleri. Doğan Şahiner (Çeviren), İstanbul: Om Yayınları.
İçimizdeki lider, İstanbul: Okumuş Adam Yayınları.
Grup ilişkileri İstanbul: Alfa Yayınları.
Lider ve demagog. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Genel psikoloji. İstanbul: İnkilap Yayınları.
Değişen liderlik anlayışı ve Türkiye gerçeği. 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Cilt: 1, Deniz Harp Okulu, İstanbul: 5-6 Haziran 1997.
Bir lider olabilmek. Utku Teksöz (Çeviren), İstanbul: Sistem Yayınları.
Atatürk ve karizma. 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Cilt 2, Deniz Harp Okulu, İstanbul: 5-6 Haziran 1997.
Liderliğe kurumsal yaklaşımlar. 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Cilt 2, Deniz Harp Okulu, İstanbul: 5-6 Haziran 1997.
140
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ!Sosyal Yaşamın Mimarları: Liderler
Dicleli, Z. (2003).
Çığır açıcı liderlik. İstanbul: MESS Yayınları.
Erçetin, Ş. (2000). Goleman, D. (2002). Gölönü, S. (1999).
Johnson, W.D. & Johnson, P.F (1994).
Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Kardam, A. (2004). Minibaş, T. (1997).
Özsalmanlı, A.Y. (2005).
Şerif, M. ve Şerif, C. (1996).
Şimşek, N ve Fidan, M. (2003). Toduk Akiş, Y. (2004). Zel, U. (2001). (2005)
Lider sarmalında vizyon. Ankara: Nobel Yayınları.
Lideri lider yapan nedir?. İstanbul: MESS Yayınları.
Liderlik tarzları ve halkla ilişkiler, Gazi üniversitesi iletişim fakültesi dergisi, 2,160-170.
Joining together-group theory and group skills. USA: Paramount Communication Company.
Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınlan.
Değişen dünyada liderlik. İstanbul: MESS Yayınlan.
Liderlikte cinsiyet faktörünün yarattığı sorunlar. 21.Yüzyüda liderlik sempozyumu, Cilt 2, Deniz Harp Okulu, İstanbul: 5-6 Haziran 1997.
Türkiye'de kamu yönetiminde liderlik ve lider yöneticilik. Sosyal bilimler dergisi, Nisan 12, 2005
http://www.manas.kg/index.
Sosyal psikolojiye giriş. Mustafa Atakay ve Aysun Yavuz (Çeviren), İstanbul: Sosyal Yayınları.
Kurum kültürü ve liderlik. İstanbul: Tablet Yayınları.
Türkiye'nin gerçek liderlik haritası. İstanbul: Alfa Yayınları.
Kişilik ve liderlik. Ankara: Seçkin Yayınları.
Geçmişten günümüze liderlik teorileri. 04.12.2005 http://www.insankaynaklari.com
141

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com