HUKUK SOSYOLOJİSİNİN ETİKO-FİLOZOFİK TEMELLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1974

Cilt: 

  • 39

Sayı: 

  • 1-4

Sayfa Aralığı:: 

249-303

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Özet (Orjinal Dil): 

Sosyal bilimlerin, incelenim tarzlarını belirleyen metodolojilerinden aynlmazlıklan, en belirgin karakterlerinden birini biçimler. Gerçekten de bir fizik, bir kimya... bilimini, metodolojisini bilmeksizin inceleyen bir kimse ile, bilerekten inceleyen kimse arasında, gerek inceleme konuları ve tekniği ve gerekse varılan sonuçlar itibariyle herhangi bir ayrımın başgöslerme olasılığı yokken, örneğin hukuksal pozitivizm ya da normativizm yanlısı hukukçular ile doğal ya da sosyolojik hukuk anlayışına bağlı hukukçular arasında gerek inceleme konusu ve tekniği ve gerekse varılan sonuçlar itibariyle, bir kontradiksiyon deyimlemeye dek varan ayrımların ortaya çıkması her zaman için olanaklıdır. İşin ilginç ve üzgünç yönü ise hukukçuların çalışmalarım, buna karşın metodolojik temellere yaslanmaksızın ve hatta bu temellerden haberli bile olmaksızın yürütmekte bulunmalarıdır. Amacımız, bu boşluğu doldurmak; filozofik kültürden yoksun olanları aydınlatamasak ta, hukuka anlam ve içeriğini, kısacası kimliğini kazandıran temeli ortaya koymaktın

Referanslar: 

— ARAL (V.)H Hukukta Felsefenin Onemı I.Ü.H.F. Mecmua sı. Cilt XXXVIII, Sayı 1-4, 1973, Ayrı Bası
— ASTER (E. von). Hukuk Felsefesi Dersleri, çev O. M. Çağıl tat. 1943
— BONNARD (R). Les Idées de Léon Duguit sur les Valeurs Sociales, in Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, Paris. 1932, No. 1-2

PDF Dosyası: