Dental Infeksiyonlarda Doğru Antibiyotik Kullanımı

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Judicious Antibiotic Usage in Dental Infections

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2003

Cilt: 

  • 10

Sayı: 

  • 4

Sayfa Aralığı:: 

213-216

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Dental ve oral olarak kolonize olmuş, en az 400 civarında morfolojik ve biyokimyasal olarak farklı bakteri grubu veya türü bulunmaktadır. Dental infeksiyonlar genellikle spesifik bakteriyel patojenlerle ilişkilidir ve sıklıkla sistemik antimikrobiyal tedavi gerektirirler. Günümüzde, birçok yeni antibiyotik geliştirilmiştir, ancak hiçbirinin dental infeksiyonların yönetiminde penisilinlerin yerini alacak kadar yararlı olmadığı belirtilmektedir. Oral ve dental floranın çeşitliliği, bu infeksiyonların birçok tipinde spesifik etiyolojik ajanın doğru olarak tanımlanmasını engellemektedir, fakat birçoğu polimikrobiyal bakterilerce oluşmaktadır. Bu yüzden, çoğunlukla empirik olarak başlanan antibiyotikler ve cerrahi tedavinin birlikte uygulanması, odontojenik infeksiyonların sağaltımında en uygun yöntem olarak görülmektedir. Üstelik, antibiyotiklerin doğru kullanımı ile, antibiyotiğe bağlı maliyet, direnç ve yan etkiler azaltılabilir.

Abstract (2. Language): 

There are at least 400 morphologic and biochemically distinct bacterial groups or species that colonize the oral and dental ecologic sites. Dental infections are almost always associated with specific bacterial pathogens and often require the use of systemic antimicrobial therapy. Currently, many new antibiotics have been developed, but none of them have been determined to be of significant benefit to replace or supplant the use of penicillins for the management of dental infections. The complexity of the oral and dental flora has prevented the clear elucidation of specific etiologic agents in most types of these infections, but most are caused by mixed polymicrobial bacteria. Therefore, it seems that judicious using of antibiotics, mostly initiated empirically, in conjuntion with surgical therapy is the most appropriate method to treat odontogenic infections. Moreover, cost, resistance, and adverse effects of antibiotics can be decreased by using antibiotics, judiciously.

Key Words: 

Referanslar: 

1.
Türkiye'd
e ilaç. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası. www. ikev.org
2. Brook I. Management and Prevention of Dental Infections. www.medscape.com 2003.
3. Lin LJ, Chiu GK, Corbet EF. Are periodontal diseases risk factors for certain systemic disorders-what matters to medical practitioners? Hong Kong Med J 2003;9:31-7.

PDF Dosyası: