Mesnetsiz kretlerde alternatif bir ölçü yöntemi: olgu sunumu

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

n alternative impression technique for flabby ridge: a case report

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 52

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

134-136

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Fibröz kretler, protetik restorasyonların yapımında tedavinin başarısını olumsuz yönde etkiler. Alveoler kemiğin hızlı rezorbsiyonunu mukozanın takip edememesi sonucu dişsiz kretlerde fibrotik bir yapı oluşur. Bu yapıya mesnetsiz kret de denilmektedir. Hareketli, hiperplastik veya gevşek dokular sıklıkla kombinasyon sendromunda ve üst çene ön bölgede görülür. Rezorbe alveolar kretler ve onu saran hareketli mukoza varlığında alınacak olan ölçü özel önlemler gerektirmektedir, çünkü ölçü işleminde hareketlenen dokular, işlem sonrası eski halini alma eğilimindedir. Protezin retansiyon ve stabilitesinin bozulmaması için alınacak ölçüde mesnetsiz kret bölgesinin ayrıca tespiti ve sağlıklı dokuların ölçüsüyle bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu makalede, üst çene ön bölgede fibröz kreti olan hastanın tam protezinin yapımı için konvansiyonel ölçü alım yöntemine alternatif olarak, mesnetsiz kretin ölçüsünün yumuşak astar materyali ile alınması yöntemi anlatılmıştır.

Abstract (2. Language): 

Existence of fibrous crests negatively affects the success of treatment in making prosthetic restorations. A fibrous crest occurs in crests without dentine as the mucosa can not follow the rapid resorption of alveolar bone. This structure is also named as flabby ridge. Displaceable, hyperplastic or flabby tissues are commonly seen in combination syndrome and front part of the maxilla. Impression that will be taken in the presence of resorbed alveolar crests and mobile mucosa surrounding it requires a special concern since tissues displaced during impression tends to turn its original form after the impression. In the event of impression flabby ridge region should separately be fixed and integrated with the impression of healthy tissues to avoid loose of retention and stability of the prosthesis. In this article the method of taking the impression of flabby ridge with soft lining material as an alternative to conventional impression technique in constructing a complete prosthesis of the patient with fibrous crest in front side of the maxilla is described.

Key Words: 

Referanslar: 

Kaynaklar
1. Fenlon MR, Sherriff M, Walter JD. Comparison of
patients’ appreciation of 500 complete dentures and
clinical assessment of quality. Eur J Prosthodont Rest
Dent 1999; 7: 11-14.
2. The British Society for the Study of Prosthetic Dentistry.
Guidelines in prosthetic and implant dentistry.
Quintessence 1996: 243-248.
3. McGarry TJ, Nimmo A, Skiba JF, et al. Classification

PDF Dosyası: